Sut i Dileu Llaeth y Fron wrth Law

Gwybodaeth, Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam, a Phrosiectau a Chytundebau

Mae mynegiant llaw llaeth y fron, a elwir hefyd yn fynegiant llaw, yn dechneg lle rydych chi'n defnyddio'ch dwylo yn lle eich babi neu bwmp y fron i gael llaeth y fron allan o'ch bronnau.

Pam Dysgwch Sut i Ddefnyddio Eich Llaeth Y Fron?

Efallai y byddwch yn meddwl tybed pam y byddai unrhyw un am fynegi llaeth y fron wrth law pan allent ddefnyddio pwmp y fron. Er y bydd y rhan fwyaf o fenywod yn defnyddio pwmp y fron, yn enwedig os bydd angen iddynt bwmpio'n aml iawn, mae mynegiant llaw yn dal i fod yn sgil werthfawr i'w ddysgu.

Mae'r dechneg hon yn ddefnyddiol pan:

Sut i Mynegi Eich Llaeth Y Fron â llaw mewn 11 Cam

Mae mynegi llaeth y fron wrth law yn sgil. Yn union fel unrhyw sgil arall, mae'n rhaid ichi ddysgu sut i wneud hynny ac ymarferwch i ddod yn dda arno a chael y canlyniadau gorau. Gallwch ddilyn y camau hyn i fynegi llaeth y fron â llaw.

 1. Golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr.

 1. Ewch i mewn i sefyllfa gyfforddus a cheisio ymlacio. Gallwch chi roi tywel cynnes ar eich bronnau neu deimlo'n ofalus eich bronnau am ychydig funudau cyn i chi ddechrau, er mwyn helpu i gael llaeth y fron yn llifo.

 2. Os oes gennych lun o'ch babi, cofnodiad o'ch plentyn yn gwneud seiniau, neu blanced gyda arogl eich baban, a allai fod o gymorth i ysgogi eich adlewiad i adael .

 1. Cymerwch chi law a'i osod ar dy fron yn y dal C. Hynny yw, rhowch eich bawd ar frig eich bron a'ch bysedd o dan eich brest fel bod eich llaw yn siâp C. Dylai eich bawd a'ch bysedd fod yn 1-1.5 modfedd tu ôl i'ch nwd .

 2. Gyda llaw arall, cadwch bwrs casglu glân neu botel storio llaeth y fron o dan eich fron fel bod eich nwd yn uniongyrchol uwchben hynny.

 3. Pan fyddwch chi'n barod, dechreuwch gwthio'ch fron yn ofalus yn ôl tuag at eich corff gyda'ch bawd a'ch bysedd.

 4. Nesaf, dewch â'ch bawd a'ch bysedd gyda'i gilydd yn feddal. Yna, defnyddiwch gynnig treigl wrth i chi symud eich llaw ymlaen tuag at eich safle cychwyn gwreiddiol. Bydd y cynnig treigl ysgafn yn symud llaeth y fron allan o'r dwythellau llaeth . Peidiwch â bod yn garw. Mae eich meinwe fron yn sensitif a gallwch ei chladdu neu ei ddifrodi os ydych chi'n gwasgu, tynnu, rhwbio neu sleidio'ch bysedd dros eich fron.

 5. Ewch ymlaen ychydig i gasglu'r llaeth y fron a ddylai fod yn diferu neu chwistrellu allan o'ch fron. Byddwch yn ofalus i gael llaeth y fron yn eich cynhwysydd casglu heb unrhyw laeth sy'n cyffwrdd â'ch dwylo yn gyntaf.

 6. Ailadroddwch gamau 5 a 6 ar gyflymder cyson, rhythmig nes nad oes mwy o laeth y fron yn dod allan o'ch fron.

 1. Defnyddiwch fraster bob tro y bydd llif llaeth y fron yn dod i ben. Pan fyddwch chi'n newid y fron, cylchdroi eich llaw i safle arall o gwmpas y nwd (C, U, yn ôl C, i fyny i lawr U) a dechrau'r broses eto. Mae'r swyddi gwahanol hyn yn helpu i ddraenio llaeth y fron o bob rhan o'ch fron.

 2. Dylai tynnu llaeth y fron wrth law gymryd tua 20 i 30 munud. Pan fyddwch chi wedi gorffen mynegi'ch llaeth y fron, gallwch roi llaeth ar eich babi ar unwaith neu ei selio mewn bag casglu neu gynhwysydd llaeth y fron a'i storio i'w ddefnyddio yn nes ymlaen.

Techneg Mynegiant y Manteision a'r Meddygon

Mae yna lawer o resymau cadarnhaol i ddysgu mynegiant llaw:

Fodd bynnag, er ei fod yn sgil ddefnyddiol, mae ychydig o ostyngiadau i fynegiant llaw hefyd:

Ble i Dod o hyd i fwy Mwy am y Datgeliad Llaw o Llaeth y Fron

Pan fyddwch yn yr ysbyty ar ôl genedigaeth eich babi, gofynnwch i'ch nyrs neu arbenigwr llaethiad yr ysbyty i'ch dysgu sut i fynegi eich llaeth y fron. Os ydych chi eisiau dysgu'r dechneg, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ar ôl i chi adael yr ysbyty, gallwch gysylltu â'ch meddyg, ymgynghorydd llaethiad neu grŵp bwydo ar y fron lleol .

Ffynonellau:

Cadwell, Karin, Turner-Maffei, Cynthia, O'Connor, Barbara, Cadwell Blair, Anna, Arnold, Lois DW, a Blair Elyse M. (2006). Asesiad Mamau a Babanod ar gyfer Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol Canllaw i'r Ymarferydd Ail Argraffiad. Jones a Bartlett Publishers.

Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. (2011). Bwydo ar y Fron Canllaw i'r Proffesiwn Feddygol Seithfed Argraffiad. Mosby.

Ohyama, M., Watabe, H., a Hayasaka, Y. (2010). Mynegiad llaw a briw trydan yn pwmpio yn y 48 awr cyntaf ar ôl ei gyflwyno. Pediatrics International, 52 (1), 39-43.

Riordan, J., a Wambach, K. (2014). Pedwerydd Argraffiad Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol. Jones a Bartlett Dysgu.