Amrywiau Storio Rhewgell Llaeth y Fron

Beth Ydyn nhw, Y Manteision a Chynnod eu Defnyddio, a 2 Chynhyrchion sydd ar gael

Beth yw Bagiau Storio Milk y Fron?

Mae hambyrddau storio llaeth y fron yn gynwysyddion plastig gydag adrannau neu adrannau wedi'u rhannu. Fe'u gwneir o ddeunyddiau sy'n ddiogel i fwyd fel y gallwch chi rewi a storio llaeth y fron, bwyd babi cartref neu eitemau bwyd eraill yn ddiogel. Mae ganddynt hefyd gloddiau i gadw'ch llaeth y fron neu'ch eitemau bwyd wedi'u cwmpasu a'u diogelu. Mae hambyrddau rhewgell y fron yn debyg i fagiau ciwb iâ.

Allwch Chi Defnyddio Morysau Ciw Iâ i Rewi a Storio Llaeth y Fron?

Nid yw hambyrddau ciwb rhew rheolaidd wedi'u cynllunio ar gyfer storio llaeth y fron , felly ni ddylid eu defnyddio at y diben hwn. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio hambyrddau llaeth y fron i wneud iâ. Felly, unwaith na fydd angen i chi storio llaeth y fron, does dim rhaid i chi gael gwared â'ch hambyrddau storio llaeth y fron. Gallwch eu defnyddio yr un ffordd y byddech chi'n defnyddio hambyrddau ciwb iâ.

Pam Fyddech Chi'n Defnyddio Bagiau Storio Milk y Fron?

Mae hambyrddau storio llaeth y fron yn ei gwneud hi'n hawdd rhewi'ch llaeth y fron mewn darnau bach. A phan fydd gennych chi ddarnau bach, gallwch ddadmerio'r hyn sydd ei angen arnoch heb orfod poeni am wastraffu unrhyw laeth o'r bri gwerthfawr honno. Fe welwch mai dyma'r swm perffaith ar gyfer cymysgu gyda bwyd babi neu grawnfwyd, ac yn wych i blant newydd-anedig sy'n unig yfed ychydig o asgwrn o laeth y fron ar y tro.

Rhewi a Storio Llaeth y Fron Gyda Hambwrdd

Mae hambyrddau storio llaeth y fron yn gryno i wneud y gorau o'r lle storio yn eich rhewgell, ac mae'r caeadau'n darparu amddiffyniad rhag halogiad, arogleuon a llosgi rhewgell.

Mae llaeth y fron wedi'i storio mewn hambyrddau yn rhewi ac yn difetha'n gyflymach o'i gymharu â llaeth wedi'i storio mewn cynwysyddion gwydr , poteli plastig , neu fagiau plastig . Unwaith y bydd wedi'i rewi, gallwch adael eich llaeth y fron yn y hambyrddau storio nes eich bod yn barod i'w ddefnyddio, neu gallwch ei dynnu oddi ar y hambyrddau a'i roi yn fagiau diogel rhewgell i'w storio ymhellach. Os byddwch yn ei dynnu, gallwch chi ailddefnyddio'r hambyrddau i rewi swp arall. Cofiwch olchi eich dwylo cyn trin llaeth y fron, a gosod y dyddiad ar bob bag storio.

Beth yw'r Manteision a'r Cytundebau o Defnyddio Bagiau Storio Milk y Fron?

Y Manteision:

Yr Anfanteision:

Gweler Hefyd: Storio Milk y Fron: Canllaw Cyfeirio Cyflym

Dyma ddau frand o hambyrddau storio llaeth y fron sydd ar gael.

1 -

Bwyd Ffrwythau Bwyd mor Haws a Mwydys Llaeth y Fron
Bwyd Ffrwythau Bwyd mor Haws a Mwydys Llaeth y Fron. Amazon

Gwneir Mysysi Babanod Ffres o blastig bwyd-ddiogel rhydd-beta-BPA A (BPA) sydd wedi'i ddylunio'n benodol i rewi a storio llaeth y fron. Mae pob hambwrdd yn gwneud 12 ciwb, sy'n amrywio o 1/2 ons i 1 o un maint. Mae'r cwt awyren yn helpu i atal gollyngiadau wrth amddiffyn llaeth y fron o losgi rhewgell, halogiad, ac arogl rhewgell. Mae'r hambyrddau hyn yn ddiogel peiriannau golchi llestri ac yn ystwythadwy.

Mwy

2 -

Llinellau Synhwyrol Haenau Llaeth y Fron
Llinellau Sensible Hysbysiad Llaeth y Fron. Amazon

Llinellau Synhwyrol Mae Bagiau Llaeth y Fron yn cael eu gwneud o blastig gradd meddygol. Maen nhw'n rhad ac am ddim i BPA, fel ffthalate-free, ac nid ydynt yn cynnwys lliwiau. Yn hytrach na chiwbiau, mae'r hambyrddau hyn yn rhewi'r llaeth mewn gwiail, neu sticks fel y gallant ffitio'n uniongyrchol i agor potel. Mae pob hambwrdd yn gwneud 8 gwasanaeth un-ons. Mae'r hambyrddau yn rhewgell-ddiogel, gellir eu hailddefnyddio, a'u stacio. Mae'r cwmpasau wedi'u gosod yn amddiffyn llaeth y fron o arogleuon a llosgi rhewgell. Llinellau Synhwyrol Nid yw Bandiau Llaeth y Fron wedi'u cynllunio ar gyfer storio hirdymor. Ar gyfer storio hirdymor, gellir gosod y ffrwythau llaeth wedi'i rewi i fagiau storio diogel rhewgell ac wedi'u dyddio.

Mwy

Datgeliad

Mae Cynnwys E-Fasnach yn annibynnol ar gynnwys golygyddol a gallwn dderbyn iawndal mewn cysylltiad â'ch pryniant o gynhyrchion trwy gysylltiadau ar y dudalen hon.