Sut i Pecynnu a Llaeth Llaeth y Fron

Nid yw byth yn hawdd gadael eich plentyn, yn enwedig pan fyddwch chi'n bwydo ar y fron. Ond, os bydd yn rhaid i chi fod yn ffwrdd oddi wrth eich plentyn oherwydd taith fusnes, gwyliau, neu hyd yn oed lleoliad, a hoffech i'ch babi barhau i gael llaeth y fron , mae gennych chi'r dewis o longio'ch llaeth i'ch plentyn .

Y Cyflenwadau y bydd eu hangen arnoch chi:

Sut i Pecyn Eich Llaeth Y Fron Ar gyfer Llongau

 1. Casglwch eich llaeth y fron i fagiau storio llaeth y fron neu gynwysyddion sydd wedi'u cynllunio i wrthsefyll rhewi a dadwneud.
 2. Peidiwch â llenwi eich cynwysyddion storio llaeth y fron i'r brig. Mae llaeth y fron yn ehangu pan gaiff ei rewi, er mwyn atal y bagiau neu'r poteli rhag byrstio, dylech chi lenwi'ch cynwysyddion yn unig 2/3 i 3/4 o'r ffordd i fyny.
 3. Rhewi eich llaeth y fron .
 4. Rhowch y poteli neu'r bagiau o laeth y fron wedi'i rewi i mewn i fag zip-blastig.
 5. Pecynnwch nhw i'r bag plastig mor dynn â phosib, tynnwch yr aer dros ben o'r bag a'i selio. Efallai yr hoffech chi ddyblu eich llaeth y fron i gael gwarchodaeth ychwanegol.
 6. Rhowch y bagiau plastig sydd wedi'u llenwi â'ch cynwysyddion llaeth y fron yn oerach styrofoam sydd tua 2 "i 3" o drwch. Rhaid i'r oerach fod yn ddigon trwchus i gynnal y tymheredd oer, a hefyd wrthsefyll llongau.
 1. Rhowch ar y menig cyn i chi ddechrau gweithio gyda'r rhew sych. Rhowch y rhew sych mewn papur newydd a'i roi i mewn i'r oerach gyda'ch llaeth y fron. Peidiwch â rhoi'r rhew sych yn unig ar waelod y oerach. Pan gaiff ei osod ar waelod y pecyn, nid yw'r aer oer yn cylchredeg. Os ydych chi'n haenu'r rhew sych a llaeth y fron neu osod yr iâ sych ar y gwaelod, yr ochr, a'r brig o'r oerach, yna mae'n iawn rhoi rhywfaint o'r rhew sych ar y gwaelod.
 1. Llenwch yr holl le ychwanegol yn yr oerach gyda phapur newydd. Mae hyn yn atal llaeth eich fron rhag symud tra'n cael ei gludo, ac mae hefyd yn helpu i arafu'r broses o rew sych yn troi o solet i mewn i nwy.
 2. Tâp i fyny'r oerach styrofoam, ond peidiwch â'i selio'n llwyr. Rhew sych yw'r ffurf gadarn o garbon deuocsid. Gan ei bod yn newid o solet i nwy, mae angen i'r carbon deuocsid adael y pecyn.
 3. Rhowch y oerach y tu mewn i flwch llongau cardbord. Unwaith eto, llenwch y gofod sy'n weddill gyda phapur i atal yr oerach rhag symud o gwmpas gormod y tu mewn i'r blwch llongau. Sêl y blwch llongau.
 4. Paratowch yr holl labeli priodol a dod â'ch pecyn i ganolfan longau sy'n derbyn llwythi iâ sych. Nid yw pob canolfan yn derbyn rhew sych, felly ffoniwch ymlaen i ganfod lle mae angen i chi fynd.
 5. Gwnewch yn siŵr bod rhywun ar gael i dderbyn llaeth y fron pan fydd yn cyrraedd ei gyrchfan. Bydd angen ei ddileu o'r pecyn llongau, a'i storio'n gywir ar ôl iddo gael ei dderbyn.

Gweler Hefyd: Canllaw Cyfeirio Cyflym i Storio Milk y Fron

Gwybodaeth Ychwanegol:

Ffynonellau:

Academi Pediatrig America. Canllaw Mamau Newydd I Bwydo ar y Fron. Llyfrau Bantam. Efrog Newydd. 2011.

Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. Bwydo ar y Fron Canllaw i'r Proffesiwn Feddygol Seithfed Argraffiad. Mosby. 2011.