Dysgu Sgiliau Darllen Gyda Dulliau Syml y gallwch eu defnyddio gartref

Mae llyfrau clywedol, teithiau llyfrgell a chardiau fflach yn gwneud llythrennedd yn hawdd

Mae addysgu sgiliau darllen eich plentyn yn y cartref yn hawdd gyda strategaethau syml fel clylyfrau sain, teithiau llyfrgell a chardiau fflach. Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi dysgu llythrennedd o'r blaen, gallwch ddefnyddio'r strategaethau hyn i helpu'ch plentyn i wella sut mae hi'n darllen.

Ymweld â'ch Llyfrgell

Mae'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd yn cynnig rhaglenni darllen trefnus yn ystod egwyliau ysgol ar gyfer myfyrwyr yn seiliedig ar lefelau eu hysgol.

Fel rheol, mae llyfrgellwyr yn hapus i helpu'ch plentyn a gallant helpu i ddod o hyd i ffyrdd o gynnwys pob lefel o ddarllenwyr o fewn grŵp oedran.

Defnyddio Llyfrau a Chlywedlyfrau

Edrychwch ar y gwaith yn eu ffurflenni llyfrau a'u clylyfrau. Gan ddefnyddio'r ddau, mae'r myfyriwr yn gweld ac yn clywed geiriau ac ymadroddion at ei gilydd, yn ffordd dda o atgyfnerthu cydnabyddiaeth geiriau golwg .

Gallwch hefyd gael i'ch plentyn ddarllen llyfr ac yna edrychwch ar y fersiwn fideo ohoni. Yna trafodwch y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y ddau.

Darllen Geirfa a Sgiliau Sillafu

Wrth i'ch plentyn ddarllen llyfrau, gwnewch restr o eiriau sy'n newydd neu'n anodd. Gwnewch ffotograffau fflach o'r geiriau hyn, ac edrychwch nhw yn y geiriadur. Cymerwch dro yn dangos y cardiau a dyfalu'r geiriau a'r ystyron. Wrth i'ch plentyn ddysgu pob gair, tynnwch allan o'r pentwr. Adolygwch y geiriau yn achlysurol nes bod eich plentyn yn teimlo'n gyfforddus gyda nhw.

Defnyddiwch yr un dec er mwyn i'ch plentyn ddysgu sillafu pob gair.

Ymarferwch y sillafu. Pan fydd eich plentyn yn teimlo'n barod, ysgrifennwch y geiriau ar bapur. Annog eich plentyn i gywiro camgymeriadau trwy ddefnyddio atgyfnerthu cadarnhaol.

Darllenwch yr Hen Ffordd Ffasiwn

Dyma un o'r ffyrdd gorau o annog darllen a helpu eich plentyn i ddysgu mwynhau darllen. Cymerwch dro ar ddarnau darllen, neu ganiatáu i'ch plentyn ddilyn ar yr un pryd ag y byddwch yn ei ddarllen.

Yn bwysicaf oll, cofiwch gadw'ch gweithgareddau darllen yn y cartref straen - am ddim. Defnyddiwch gamgymeriadau fel eiliadau teachable. Os yw'ch plentyn yn blino o ddarllen, cymryd tro neu gymryd egwyl. Ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr oedran elfennol ag anableddau dysgu , mae tua 15 i 20 munud o ddarllen o leiaf dri diwrnod yr wythnos yn lle da i ddechrau. Os yw'ch plentyn eisiau mwy o amser, yna caniatewch hynny i ddigwydd. Os yw'ch plentyn yn mynd yn rhwystredig ac yn cael anhawster i ganolbwyntio ar y cyfnod hwnnw, byrhau'r amser, ac ystyried testun byrrach neu lefel ddarllen is.

Sefydlu amgylchedd clyd a meithrin wrth ddarllen. Efallai y bydd snuggle yn ystod y gwely neu hanner prynhawn yn cael ei ddarllen ar swing y porth yn ddefnyddiol. Cynnwys eich plentyn wrth gynllunio'ch sesiynau darllen, a mwynhewch eich amser gyda'ch gilydd wrth i chi baratoi ar gyfer yr ysgol a pharatoi i ddarllen.

Ymdopio

Mae'r gweithgareddau uchod yn bwysig i blant ag anableddau dysgu oherwydd eu bod yn cynnwys darllen mewn sefyllfa straen isel, pleserus. Bydd defnyddio'r strategaethau hyn yn rheolaidd gyda'ch plentyn yn adeiladu sgiliau ac yn ei hannog i weld darllen fel gweithgaredd gwerth chweil.

Mae'n bwysig cofio bod darllenwyr sy'n cael trafferth yn wynebu methiant bron bob dydd yn yr ysgol pan fyddant yn wynebu tasgau darllen.

Yn naturiol, efallai y byddant yn amharod i ddarllen yn eu hamser rhydd eu hunain a gallant hyd yn oed ddatblygu ofn darllen. Gall cadw gweithgareddau darllen yn gryno, hwyl a diddorol eich helpu i wrthsefyll amharodrwydd eich plentyn.

A yw'ch plentyn yn dal yn amharod i ddarllen? Os felly, rhowch gynnig ar y strategaethau hyn sydd wedi'u profi ac yn effeithiol .

Dewiswch ddarllen deunydd sy'n ddiddorol i'ch plentyn, gan gwmpasu pynciau y mae'n eu mwynhau fel hoff hobïau neu chwaraeon.