Ball Geni ar gyfer Beichiogrwydd, Llafur a Geni

Gwneud Llafur Mwy Cysurus

Ydych chi wedi clywed pobl yn siarad am ddefnyddio pêl geni? Efallai y byddwch chi'n meddwl beth maen nhw'n sôn amdano!

Mewn gwirionedd mae'n bêl ffisiotherapi safonol a ddefnyddir mewn adrannau therapi corfforol ar draws y byd. Ymddengys bod llawer o therapyddion ffisegol yn cael eu tynnu at y maes llafur a geni, a rhywsut y cafodd rhywun y syniad o osod menywod beichiog yn eistedd ar y bêl, ac yn y pen draw ehangwyd ei ddefnydd hefyd i gynnwys llafur a geni.

Pam Ball Geni

Mae'r peli hyn yn wych am leddfu anghysur yn ystod beichiogrwydd. Mae'n darparu man cadarn, eto meddal i eistedd. Mae hefyd yn gorfodi ystum da, gan ganiatáu i chi leihau straen eich cyhyrau. Mae hyn yn aml yn un o'r mannau mwyaf ymlacio y gall rhywun feichiog ei eistedd.

"Roeddwn i'n meddwl ei fod yn edrych yn dwp," meddai un fam. "Dwi ddim yn gallu credu fy mod hyd yn oed wedi siarad i mewn i roi cynnig arni. Ond ar ôl gwylio fy nghydweithiwr am wythnosau, fe wnes i roi cynnig arno. Rwy'n gallu credu'r rhyddhad ar unwaith roeddwn i'n teimlo'n eistedd arno. Rwy'n mynd allan a chael un i wylio Teledu gyda. Rwy'n hyd yn oed yn dod â mi i lafur. Roedd y nyrsys yn chwerthin nes iddyn nhw roi cynnig arni. Gyda fy ail fabi - rhoddodd yr ysbyty iddo. "

Diogelwch Bêl Geni

Byddwch chi am sicrhau eich bod chi'n cael pêl geni sydd wedi'i gynllunio i fod yn eistedd arno. Gallwch wirio cyfyngiadau pwysau, er eu bod yn gyffredinol yn fwy na 300 pwys. Mae rhai peli eni, hefyd yn dweud gwrth-burst. Os ydych chi'n poeni am dreigl, gallwch gael rhai sydd â modrwyau, neu gael tywod ynddynt.

Os na allwch ddod o hyd i un, trowch ychydig o dywod yn y twll cyn ei chwythu i wneud yn llai tebygol o rolio.

Pan fydd moms yn dysgu sgwatio'r bêl geni, gall eu helpu i gyflawni hyn heb fod angen partner. Yn syml, trwy osod y bêl geni ar y wal ac yna'n pwyso ag ef yn erbyn eich llafnau ysgwydd, gallwch ddysgu sgwatio a rhwyddineb yn rhwydd iddo, heb ofni cwympo a dim angen partner!

Swyddi ar gyfer y Bêl Geni

Ar gyfer genedigaeth, gall y cwpl neu'r doula ddod â'r bêl, neu sy'n eiddo i'r ysbyty neu'r ganolfan geni . Mewn lleoliad geni yn y cartref efallai y bydd gan yr ymarferydd bêl geni neu gellir eu prynu'n ddidrafferth iawn ac yn gweithio'n dda fel tegan chwarae ar gyfer y plant! Mae fy mhlant a minnau'n ymladd yn gyson dros y bêl. Maent yn gwrthod credu ei fod yn gysylltiedig â'm gwaith.

Dylech gael eich annog i gwmpasu'r bêl gyda pad wrth eistedd arno mewn llafur. Mae hyn yn bennaf ar gyfer eich cysur fel gwaelod noeth (hyd yn oed os mai dim ond cefnau'ch coesau), gall glynu wrth y plastig deimlo'n ofnadwy pan fyddwch chi'n cwympo'r bêl. Gall y pad fod yn dywel, blanced, neu ddalen. Gall hefyd fod yn bocs â chefn plastig o'r enw pad cwmpas yn yr ysbyty. Mae hyn hefyd yn helpu i sicrhau ei fod yn atal unrhyw hylif amniotig sy'n gollwng. (Mae'r belenni'n cael eu sterileiddio rhwng cleifion mewn ysbyty.)

Mae llawer o fenywod yn defnyddio pêl geni yn y llafur i eistedd ac yna'n pwyso dros stack o glustogau ar eu gwely. Mae hyn yn caniatáu iddynt hwyluso eu cluniau yn ôl ac ymlaen ac eto eu gosod ar yr un pryd. Mae rhai merched wedi treulio llawer o oriau fel hyn. Mae hefyd yn rhoi lle i'r partner a doula rwbio eu cefn neu ddarparu mesurau cysur eraill ..

Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â monitro ffetws , ac maent yn wych pan fyddwch chi'n profi llafur yn ôl.

Byddant nid yn unig yn gwneud eich llafur yn fwy cyfforddus, ond cawsant eu dangos i helpu troi'r babi oherwydd bod y mom sefyllfa ar y bêl. Mae rhai ysbytai hefyd yn defnyddio hyn ar y cyd ag anesthesia epidwlaidd ysgafn .

Ball Peanut

Math arall o bêl yw'r bêl cnau daear. Mae hyn yn siâp fel pysgnau. Bu ychydig o astudiaethau ar y bêl hon pan gawsant eu defnyddio mewn llafur gyda menywod sydd ag anesthesia epidwral. Roedd gan ferched sy'n defnyddio'r bêl hon i gynyddu eu coesau mewn gwahanol swyddi gyfradd cesaraidd is.

> Ffynonellau:

> Fournier D, Feeney G, Mathieu ME. Canlyniadau Hyfforddiant Ymarfer Yn dilyn Defnyddio Bêl Geni yn ystod Beichiogrwydd a Chyflenwi. J Strength Cond Res. 2017 Gorffennaf; 31 (7): 1941-1947. doi: 10.1519 / JSC.0000000000001672.

> Roth C, Dent SA, Parfitt SE, Hering SL, Bay RC. Treial Rheoledig o Waith o'r Bêl Cnau Yn ystod Llafur. MCN Nyrs Plant Am J Matern. Mai 2016 - Mehefin; 41 (3): 140-6. doi: 10.1097 / NMC.0000000000000232.

> Tussey CM, Botsios E, Gerkin RD, Kelly LA, Gamez J, Mensik J. Lleihau Hyd Cyfradd Llawfeddygaeth Llafur a Chesaraidd Defnyddio Ball Peanut i Ferched yn Laboraidd gydag Epidwral. J Perinat Addysg. 2015; 24 (1): 16-24. doi: 10.1891 / 1058-1243.24.1.16.