Y Rhesymau dros Ystyried Ysgol Haf ar gyfer Eich Teenen

Gall methu dosbarth yn yr ysgol uwchradd fod yn ddiflas i hunan-barch yn eu harddegau a gall ymyrryd â nhw yn mynd i mewn i'r coleg gorau. Mae'r ysgol haf yn un o'r nifer o opsiynau sydd ar gael ac mae rhesymau da iawn pam y dylech ei ystyried.

Yr Opsiynau ar gyfer Gwneud Dosbarth a Fethwyd

Cyn trafod mantais yr ysgol haf, ystyriwch eich holl opsiynau ar gyfer gwneud dosbarth:

 1. Cymerwch y dosbarth eto y flwyddyn ysgol ganlynol.
  • Un o'r opsiynau gwell, fel y nodir isod, gall oruchwylio myfyriwr. Gall gynyddu eu llwyth dosbarth neu achosi iddynt frwydro yn fwy os ydynt yn cymryd dosbarth ar yr un pwnc.
 2. Arhoswch yn ôl y flwyddyn ac ailadroddwch y radd eto.
  • Nid yw llawer o bobl ifanc yn hoffi'r opsiwn hwn oherwydd eu bod am fod gyda'u ffrindiau ac eisiau graddio cyn gynted ag y bo modd.
  • Os ydynt wedi methu gormod o ddosbarthiadau, efallai mai dyma'r unig opsiwn.
  • Efallai y byddwch chi hyd yn oed eisiau ystyried ysgol arall . Mae rhai myfyrwyr yn dysgu'n well mewn amgylchedd gwahanol.
 3. Os yw'n ddewisol, dim ond gadael iddo fynd.
  • Nid yw dewisiadau mor bwysig â dosbarthiadau craidd, ond byddwch am ystyried GPA eich myfyriwr ac a allai hyn gael effaith negyddol ar dderbyniadau coleg

Rheswm # 1: Mwy Amser ar gyfer y pethau sylfaenol

Bydd yr ysgol haf yn rhoi mwy o amser i'ch teen i ddysgu pethau sylfaenol y pwnc.

Mae dosbarthiadau canol ac uwchradd yn dynwaredu'r byd cyflym yr ydym yn byw ynddo.

Yn anffodus, efallai na fydd pobl ifanc sy'n dysgu mathemateg a gwyddoniaeth yn gallu cadw i fyny ac ar fin cael eu colli.

Pan fyddwch chi'n ystyried bod pob cam yn bloc adeiladu ar gyfer y cysyniad nesaf yn y cwrs, nid yw'n ddirgelwch pam nad yw llawer o bobl ifanc yn dosbarthu dosbarth y tro cyntaf. Cynigir yr amser ychwanegol y mae angen i'r bobl ifanc hyn eu hangen yn ystod sesiynau ysgol haf.

Rheswm # 2: Dosbarthiadau Llai mewn Amgylchedd Ymlacio

Mae amgylchedd dosbarth ysgol haf yn cynnig dull gwahanol i'ch teen.

Mae ysgol haf yn dueddol o fod yn fwy hamddenol gyda dosbarthiadau llai. Dyma'r amgylchedd dysgu gorau posibl lle gallai pob un o'r bobl ifanc fod o fudd, yn enwedig y rhai sy'n cael trafferth yn ystod y flwyddyn ysgol reolaidd.

Yn aml, bydd gan yr arddegau athro gwahanol, a gall eu hymagwedd at addysgu fod yn unigryw. Oherwydd hyn, gall teen wneud yn dda iawn yn ystod dosbarthiadau haf, hyd yn oed mewn pwnc y mae wedi methu o'r blaen. Gall hyn fod yn hwb yn hyderus y mae angen iddynt gael agwedd fwy cadarnhaol tuag at yr ysgol yn gyffredinol.

Rheswm # 3: Osgoi Dau Ddosbarth Craidd y Flwyddyn Nesaf

Bydd yr ysgol haf yn rhoi ail gyfle i'ch teen chi gael credyd dosbarth ac osgoi dyblu i fyny ar ddosbarth craidd yn ystod y flwyddyn ysgol.

Dyma sut mae ysgol uwchradd heddiw yn gweithio: mae pob gwladwriaeth yn mynnu bod nifer o ddosbarthiadau craidd yn cael eu cymryd a'u pasio cyn y gall myfyriwr raddio. Hyd yn oed os nad yw'ch teen yn mynd i'r coleg, efallai y bydd yn rhaid iddynt barhau i basio pedwar math o fathemateg (gan gynnwys algebra a geometreg) i gael eu diploma.

Gall hyn fod yn ddiddymu i ferch sy'n cael amser caled mewn dosbarthiadau mathemateg. Os byddant yn methu un ac mae'n rhaid iddynt gymryd dwy flynedd nesaf, gall fod yn ormod o fathemateg ar yr un pryd.

Gall hyn arwain at fwy o fethiant a'r posibilrwydd y bydd y plant yn eu harddegau yn gadael yr ysgol. Mae'r ysgol haf yn atal y broblem hon.

Rheswm # 4: Canolbwyntio ar Llai Pynciau

Yn ystod yr ysgol haf, bydd eich teen yn gallu canolbwyntio ar y dosbarth arbennig hwnnw yn unig.

Cofiwch fod eich teen yn wynebu'r math o straen yr ydym yn ei wynebu yn ein bywydau oedolion: y dyddiadau cau a'r ymdrech i berfformio'n dda. Gall yr ysgol haf gynorthwyo pobl ifanc sy'n cael eu gorlwytho trwy gael gormod o ddosbarthiadau i ganolbwyntio ar yr un pryd.

Os oedd y llwyth gwaith yn ystod y flwyddyn ysgol yn broblem i'ch ysgol chi, mae ysgol haf yn opsiwn perffaith. Mae'n rhoi amser iddynt ganolbwyntio ar bwnc anodd a chael y credyd dosbarth sydd ei angen arnynt.

Rheswm # 5: Codi Eu GPA

Bydd yr ysgol haf yn rhoi cyfle i'ch teen godi ei gyfartaledd pwynt gradd.

Mae methiant mewn unrhyw ddosbarth mewn gwirionedd yn brifo cyfartaledd cronnus teen ac yn gallu costio iddo gael mynediad i'r coleg neu'r ysgol dechnegol o'i ddewis.

Er bod gadael dosbarth dewisol yn mynd i beidio â'i haddurno, mae'n opsiwn, mae graddau ysgol haf yn disodli'r radd fethu a enillwyd eisoes. Bydd hynny'n codi GPA eich teen.

Sut i Siarad Eich Ysgol Ddawns Iau

Gallwch chi helpu i ddileu stigma ysgol haf trwy siarad â'ch teen.

Pan fydd popeth wedi'i ddweud a'i wneud, bydd yr ysgol haf yn cael eich harddegau yn ôl ar y trywydd iawn. Bydd ganddynt raddau pasio a gallwch ddefnyddio'r profiad i gryfhau'r bond rhiant-blentyn. Sefyllfa ennill-ennill pendant!