Sut i Chwarae Daliwch y Faner

Mae'r frwydr yn y clasur iard gefn hon.

Cofiwch yr un hwn o wersyll yr haf neu deithiau gwersylla plentyndod ? Mae Capture the Flag yn hoff gêm iard gefn sy'n cynnig chwaraewyr yn gyflym, yn gyffrous cyffrous o ffitrwydd a hwyl. Chwarae y tu allan gyda dau neu bedwar tîm o unrhyw faint. Gall fod yn troi cyflym a syml neu frwydr hir. Mae popeth yn dibynnu ar ddiffyg y chwaraewyr! Bydd hynny, ynghyd â nifer y timau / chwaraewyr a maint eich ardal chwarae, yn pennu hyd gêm.

I chwarae, mae angen man agored ar gyfer eich tiriogaethau (y mwyaf yn well), a deunydd i wneud baneri: bandannas, hen grysau-t, hyd yn oed gwaith bagiau ffa.

Sut i chwarae

 1. Rhannwch chwaraewyr yn ddau i bedwar tîm. Nodwch gymysgedd gytbwys o oedrannau, meintiau a lefelau ffitrwydd ar gyfer pob tîm os gallwch chi. Ond mae hefyd yn hwyl i chwarae rhieni yn erbyn plant, neu ddefnyddio cystadlaethau chwaraeon fel eich man cychwyn (dywedwch wrth gefnogwyr Cubs yn erbyn cefnogwyr White Sox).
 2. Casglu baneri: bydd sgarffiau, bandannas, hen grysau-T, sanau, neu hyd yn oed bagiau ffa, i gyd yn gweithio. Bydd angen un arnoch ar gyfer pob tîm, a dylent fod yn wahanol liwiau.
 3. Rhannwch yr ardal chwarae yn diriogaethau cyfartal, un ar gyfer pob tîm. Gallwch ddefnyddio sialc, conau, tâp, neu dirnodau megis coed neu gefn y cefn i nodi ffiniau a sicrhau bod pob chwaraewr yn deall lleyg y tir.
 4. Rhowch un faner i bob tiriogaeth. Gellir ei guddio'n bennaf, ond mae'n rhaid i ryw ran ohoni fod yn weladwy. Unwaith y caiff ei osod, ni ellir symud y faner gan ei dîm cartref.
 1. Dechreuwch yr holl chwaraewyr mewn lleoliad niwtral ar ymyl yr ardal chwarae. Pan fydd y gêm yn dechrau, mae chwaraewyr yn ceisio croesi i diriogaethau'r timau sy'n gwrthwynebu i fagu eu baneri.
 2. Pan fo chwaraewr mewn diriogaeth tîm gwrthwynebol, gall chwaraewyr y tîm hwnnw gael ei ddal. Os ydynt yn tagio ef, mae'n rhaid iddo berfformio tasg-dywed, pum siap neidio neu dri push-ups - cyn dychwelyd i'w diriogaeth ei hun. (Mewn rhai fersiynau, caiff chwaraewyr a ddaliwyd eu hanfon at "garchar." Ond mae hynny'n golygu llai o weithgarwch corfforol, felly rydym yn argymell y strategaeth chwysu allan o'r carchar yn lle hynny.)
 1. Unrhyw adeg mae chwaraewr yn croesi'n ôl i diriogaeth ei thîm ei hun, mae hi'n ddiogel ac ni ellir ei ddal.
 2. Mae'r gêm yn dod i ben pan fydd un tîm wedi llwyddo i ddal y faner (au) gan y tîm neu dimau eraill a'u dychwelyd i'w tiriogaeth eu hunain.

Cynghorau

 1. Penderfynwch ymlaen llaw sut y byddwch chi'n trin chwaraewyr a ddaliwyd, a sicrhau bod pawb yn gwybod y cynllun.
 2. Os oes gennych chi fwy na 2 dim, penderfynwch sut y penderfynir ar yr enillydd. Oes angen i un tîm gasglu'r holl fandiau tîm eraill neu dim ond mwyafrif? Mewn gemau gyda thimau lluosog, gall y strategaeth ddod yn rhan fwy o'r gêm. Gall timau ffurfio cynghreiriau a chydweithio i drechu gelyn cyffredin.
 3. Gwnewch reol na all timau warchod eu baneri'n rhy agos. Un ffordd o wneud hyn yw gwrthod chwaraewyr i fod o fewn 10 troedfedd i'w baner eu hunain oni bai bod chwaraewr tîm gwrthwynebol yn bresennol.
 4. Clirio ardal unrhyw beryglon (offer lawnt, gwydr wedi'i dorri) cyn chwarae.