Liven i fyny Hike or Walk With Walking Games

Cadwch chwibanau yn ystod hike neu gerdded gyda phlant trwy chwarae gemau cerdded. Mae'r gweithgareddau hawdd hyn yn helpu plant i gadw diddordeb ac ymgysylltu pan fyddwch chi'n mynd ar daith teuluol neu ddim ond cerdded i'r ysgol neu'r maes chwarae. Nid oes angen unrhyw baratoi neu gynhyrchion arnynt, ac maen nhw'n wych i gychwyn sgyrsiau gyda'ch kiddos hefyd!

Liven i fyny i gêm ar-lein gyda gemau cerdded

 1. Rwy'n Spy: Mae'r gêm deithio glasurol hon yn gweithio cystal pan fyddwch ar droed. Gwnewch yn fwy heriol trwy ychwanegu rheolau, fel "eitemau naturiol yn unig" neu "dewis rhywbeth sydd â enw sy'n rhannu eich cychwynnol."
 1. Pan fyddwch yn Gwrando ...: Dewiswch sŵn sbardun, fel corn car neu chirp aderyn. Llinellwch mewn ffeil sengl a dechrau cerdded. Pan fyddwch chi'n clywed y sain, rhaid i'r person cyntaf yn y llinell redeg i'r cefn. Parhewch nes bod pawb wedi troi i arwain.
 2. Poetry to Go: Cymerwch dro i greu cerdd-ar-y-go. Dechreuwch â llinell syml fel "Rydw i wrth fy modd i fynd am dro" ac mae plant yn ychwanegu eu rhigymau eu hunain yn eu tro ("ac eithrio pan fyddaf yn anghofio fy sock" ... "ac yna rwy'n camu ar graig" ... a yn y blaen).
 3. Hyfforddiant Cyfweld: Spicewch gerdded gan blant heriol i ymgorffori gwahanol symudiadau, megis rhedeg, hopio, sgipio, sgwrsio ochr, ac ati. Pa arddulliau eraill o gerdded neu symud y gallant eu codi?
 4. Dilynwch yr Arweinydd: Yn yr un modd, dilynwch yr arweinydd. Mae'r arweinydd yn ychwanegu elfen i'r daith, fel cynnig braich, sain, hop, ac ati. Rhaid i bawb y tu ôl i ddilyn. Neu, i wneud y gêm yn fwy heriol, mae pob arweinydd newydd yn ychwanegu elfen newydd tra'n cadw'r holl rai hen yn mynd.
 1. Cyfrif i ffwrdd: Dewiswch rywbeth i gadw golwg arno, o geir coch i goed marw. Gwnewch yn gystadleuaeth neu'n cydweithredu, pa un bynnag sy'n fwy deniadol i'ch criw o gerddwyr.
 2. Cyfrif i fyny: Dod â pheidomedr a cheisiwch rai o'r gweithgareddau pedomedr hyn.
 3. Spelling Bee: Cael plant herio ei gilydd - a chi-i sillafu geiriau yn seiliedig ar yr hyn y gallant ei weld, megis "crow" neu "sment" neu "lindys."
 1. 20 Cwestiynau: Cuddiwch wrthrych bach (rhywbeth o'ch bag, neu eich bod yn dod o hyd ar hyd y llwybr neu'r traed) yn eich llaw a bod plant yn ceisio canfod beth ydyw.
 2. Enwch yn Fyw: Yn achos plant iau, canwch y geiriau a ffoniwch ganeuon rydych chi'n blant positif yn eu hadnabod. Wrth iddyn nhw fynd yn hŷn, gwnewch y gêm yn fwy heriol trwy guro neu chwibanu'r alaw a dewis caneuon mwy aneglur.
 3. Dalwch! Dewch â phêl fechan gyda chi a'i daflu o berson i berson wrth i chi gerdded. Cadwch gyfrif a gweld pa mor hir y gall eich streak ei gael cyn gollwng y bêl.
 4. Ysbryd: Gêm sillafu yw hon sy'n addas i blant hŷn. Yr her yw ychwanegu llythyrau at darn gair-ond nid yr un i lenwi'r gair. Dechreuwch gyda llythyr ar hap, ac yna bydd pob chwaraewr yn cymryd tro gan ychwanegu llythyrau newydd. Rhaid iddynt fod yn rannau cyfreithlon o air. Os ydych chi'n gorffen gair (dywedwch, dyma'ch tro pan fydd "BREAKFAS" yn dod i chi; eich unig ddewis yw gorffen y gair "brecwast"), cewch bwynt. Pum pwynt ac rydych chi allan.