Cyn i chi Paint Eich Nails Bach

Ar gyfer y rhan fwyaf o rieni, mae peintio bysedd a bysedd eich bach bach yn ymddangos fel hwyl ddiniwed sy'n rhoi hwyl i blentyn bach - tuedd sy'n ymddangos ar y cynnydd gyda mwy o salonau yn cynnig manicures a pedicures i blant. Ond hyd yn oed os nad ydych chi wedi cyflwyno'ch plentyn i'r gweithgaredd newydd hwn, mae'n debyg y bydd hi'n gofyn amdanyn nhw hefyd pan fydd eich plentyn bach yn gweld plentyn arall gydag ewinedd wedi'u paentio.

Ond cyn i chi beintio'ch plentyn, byddwch am fwrw ar y ffeithiau chi oherwydd gallai defnyddio'r sglein ewinedd anghywir fod yn niweidiol i blant.

Dim ond Dweud Na I'r Cemegau hyn

Yn anffodus, gallai'r botel lliwgar o sglein ewinedd fod yn gymysgedd o gemegau y mae rhai ymchwilwyr yn eu dweud yn wenwynig ac nid yw'n briodol i'w defnyddio ar bobl - heb sôn am blant.

Mae yna dri tocsin mawr mewn rhai brandiau o sglein ewinedd sy'n codi'r pryder mwyaf. Pan fyddwch chi'n prynu potel o sglein ewinedd, edrychwch ar y cynhwysion hyn:

A yw Pwyleg Achlysurol yn Really Peryglus?

Mae'n ymddangos bod popeth o leiaf ychydig yn ddrwg i chi dros ben.

Ond, gan dybio nad yw'ch plentyn yn torri'r botel sglein trwy gydol y dydd, efallai y byddwch chi'n teimlo'n hyderus yn ei ysgogi mewn cwt sgleiniog unwaith yn y tro. Mae'n wir nad oes unrhyw astudiaeth yn dangos cysylltiad rhwng defnyddio sglein ewinedd a chanser, clefyd resbiradol, neu broblemau iechyd eraill. Mae hefyd yn wir, fodd bynnag, bod plant bach yn aml yn rhoi'r rhai bysedd a'r toes hyn yn eu cegau. Ceisiwch fel y gallech, mae'n debyg na fyddwch yn gallu atal y math hwnnw o ymddygiad yn llwyr. Gan nad oes neb erioed wedi astudio p'un a yw'r math hwnnw o amlygiad yn gwbl ddiniwed, mae rhai arbenigwyr a moms yn meddwl y dylid ailsefydlu rhag defnyddio polis ewinedd cemegol ar blant bach yw'r unig ffordd i fynd.

Er mwyn amddiffyn eich plentyn rhag gwenwyn ewinedd ewinedd ymhellach, mae arbenigwyr yn argymell peidio â mynd â'ch plentyn i salon ewinedd oni bai fod awyru rhagorol a dim risg o orfodi gormod i niweidio cemegol.

Mwy o Opsiynau ar gyfer Rhiant Pryderus Gyda Thot Graffegol

Bu digon o ddadl a sgandal ynghylch cemegau mewn colur i gynhyrchwyr pwysau fel OPI a Johnson a Johnson i ailwampio eu cynhwysyn. Bu cryn bryder hefyd ymhlith mamau i ysbrydoli entrepreneuriaid i lenwi'r angen am opsiwn diogel ar gyfer bysedd bach a bysedd.

Mae brandiau fel Hopscotchkids a Piggy Paint wedi dod i ddarparu cloddiau ewinedd dŵr a symudyddion sglein sy'n rhydd o gemegau peryglus.

Os ydych chi'n edrych ar frandiau sglein eraill, gallwch chi wirio cyfeirlyfr ewinedd y Gweithgor Amgylcheddol i weld y raddfa ddiogelwch ar gyfer cynhyrchion penodol. Mae pob un wedi'i graddio ar raddfa o 0 i 10 (0 yw'r mwyaf diogel).

> Ffynonellau:

> 1. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/toluene

> 2. https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/dibutyl-phthalate.pdf

> 3. https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/formaldehyde.pdf