Yr Amser Gorau i Gael Epidwral

Ni ddylai Amseru Epidwlaidd fod yn Fateryn Llafur

Am flynyddoedd lawer bu dadl ynglŷn â phryd y bu'r amser gorau i gael epidwral mewn llafur. Meddyliau cynnar ar y pynciau oedd y gallai fod potensial i arafu llafur neu hyd yn oed gynyddu'r gyfradd adran cesaraidd os rhoddwyd epidwrol yn rhy gynnar yn y llafur. Mae hyn yn arwain at rai ysbytai ac ymarferwyr i fod yn geidwadol iawn gydag amseriad epidurals, gan aml yn cael polisïau a oedd yn gofyn i fenyw gyrraedd rhywfaint o dilau, yn aml o leiaf bedair centimedr, ac weithiau mor hwyr â chwech centimedr.

Cyhoeddodd Cronfa Ddata Adolygiadau Systematig Cochrane edrych ar y gwahaniaeth mewn nifer o ganlyniadau ym maes iechyd y fam, y babi, hyd y llafur (cam cyntaf ac ail gam), ac amrywiaeth o fesurau eraill, ac ni chanfuwyd unrhyw wahaniaethau go iawn yn bron i 15,000 o fenywod. Mae hon yn newyddion gwych i fenywod sy'n bwriadu defnyddio anesthesia epidwral.

Ar hyn o bryd, mae'r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) yn dweud y bydd tua 61% o fenywod yn yr Unol Daleithiau yn defnyddio epidwral ar gyfer rhyddhau poen yn y llafur. Er bod y nifer hon yn amrywio'n sylweddol fesul rhanbarth, gyda rhai ysbytai yn cael tua 100% o gyfraddau epidwlaidd ac eraill â chyfraddau epidwlaidd isel iawn.

Ychydig o bethau i'w nodi:

Y llinell waelod yw, os ydych chi'n dymuno cael epidwlaidd ar gyfer eich llafur, peidiwch â chwysu'r amseriad ohoni. Dylech gael epidwral pan fyddwch chi'n teimlo mai dyma'r opsiwn gorau i chi, ac nid yn ôl cloc.

Ffynonellau

Osterman MJK, Martin JA. Defnydd anaesthesia epidwral ac asgwrn cefn yn ystod llafur: ardal adrodd 27-wladwriaeth, 2008. Adroddiadau ystadegol hanfodol cenedlaethol; rhif 59 rhif 5. Hyattsville, MD: Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ystadegau Iechyd. 2011.

Sng B, Leong W, Zeng Y, Siddiqui F, Assam PN, Lim Y, Chan ESY, Sia AT. Cychwynnol yn gynnar yn hwyr i analgesia epidwral ar gyfer llafur. Cronfa Ddata Adolygiadau Systematig Cochrane 2014, Rhifyn 10. Celf. Rhif: CD007238. DOI: 10.1002 / 14651858.CD007238.pub2 - Gweler mwy yn: http://summaries.cochrane.org/CD007238/PREG_early-versus-late-initiation-of-epidural-analgesia-for-labour#sthash.NiJZ0QDS.dpuf