225 Dirprwyon ar gyfer yr R-Word

Yn aml, pan ofynnir iddynt beidio â defnyddio'r R-word, bydd siaradwyr amddiffynnol yn ateb, "Ni allwch ddweud unrhyw beth y dyddiau hyn!" Ond pobl, dyna fethiant dychymyg yn unig. Mae llawer, llawer, llawer o rai sy'n cymryd lle'r sarhaus tramgwyddus hwnnw yn erbyn unigolion ag anableddau deallusol yn unig yn thesawrws i ffwrdd. Mewn gwirionedd, byddaf yn ei gwneud hi'n haws fyth na hynny - yn y tudalennau hyn, byddaf yn rhannu 225 o eiriau sy'n gallu sefyll yn rhwydd ar gyfer y gair R ac i wneud eich geirfa yn llai cyfyngedig.

I gael syniadau am pam mae hyn yn bwysig, edrychwch ar y PSAau a grëwyd gan yr ymgyrch R-word Gemau Olympaidd Arbennig yn r-word.org. Tra'ch bod chi yno, cymerwch yr addewid i roi'r gorau i ddefnyddio'r gair R a chipio graffig fel yr un uchod i ledaenu'r gair.

"Rydw i'n fath o ______________"

Yn gyntaf, detholiad o eiriau i gymryd lle'r eiriad R pan fyddwch chi am fod yn hunangyffelyb. Llenwch y gwag gydag un o'r 75 dewis isod.

"Rwy'n fath o fath (n) ______________"

 1. airhead
 2. birdbrain
 3. rhwystr
 4. llawrydd
 5. pen esgyrn
 6. boob
 7. bubblehead
 8. buffwn
 9. bungler
 10. pibellau menyn
 11. plentyn
 12. chowderhead
 13. chucklehead
 14. clod
 15. clodhopper
 16. clown
 17. crackpot
 18. cawg
 19. damn-ffwl
 20. dim bwlb
 21. dim byd
 22. ding-a-ling
 23. ding-dong
 24. dingbat
 25. dip
 26. dipstick
 27. dodo
 28. asyn
 29. doofus
 30. dope
 31. doeth
 32. dork
 33. dullard
 34. dumbbell
 35. dum-dum
 36. dunce
 37. dunderhead
 38. braster
 39. pen y plu
 40. ffwl
 41. goof
 42. goofball
 43. gei
 44. ignoramus
 45. anghymwys
 46. jerk
 47. jôc
 48. pen-blwydd
 49. yn gwybod-dim
 50. kook
 51. lamebrain
 52. ysgafn
 53. collwr
 54. lowbrow
 55. lummox
 56. lwmp
 57. lunkhead
 58. cigheadhead
 59. nincompoop
 60. ninny
 61. nitwit
 62. noob
 63. numskull
 64. oaf
 65. och
 66. pen pwdin
 67. gwasgariad
 68. schlub
 69. schnook
 70. pêl sgriw
 71. slug
 72. twrci
 73. yahoo
 74. yokel
 75. yo-yo

Ond beth os ydych chi am sarhau gweithredoedd rhywun arall neu ddiffygion yn lle hynny? Gallai'r geiriau uchod wneud, ond nid ydych yn sicr yn gyfyngedig iddynt.

"Rydych chi mor ______________".

Ymddengys bod yr R-word yn ogystal â bod yn ansoddair anhepgor i'r rheini nad ydynt yn dymuno ymestyn eu lleferydd, ond mewn gwirionedd mae yna lawer o ffyrdd eraill o frandio rhywun yn ffôl yn eu gweithredoedd heb unigolion cwympo ag anableddau deallusol. Rhowch gynnig ar y rhain 75 ar gyfer maint:

 1. absennol meddwl
 2. ychwanegwyd
 3. ychwanegwch
 4. ar ei ben ei hun
 5. anile
 6. adar
 7. blociog
 8. yn rhyfeddu
 9. pennau asgwrn
 10. boobish
 11. heb ymennydd
 12. bubbleheaded
 13. buffoonish
 14. chowderheaded
 15. chuckleheaded
 16. clownish
 17. clueless
 18. cracio
 19. cawg
 20. daffy
 21. daft
 22. dwys
 23. dim
 24. yn ddi-rym
 25. ddrwg
 26. dotty
 27. yn ddiflas
 28. dunderheaded
 29. pen-gwag
 30. brasterog
 31. plwm
 32. hedfan
 33. ffôl
 34. giddy
 35. gwyrdd
 36. gullible
 37. yn ddi-waith
 38. anobeithiol
 39. anwybodus
 40. yn y tywyllwch
 41. anghymwys
 42. aneffeithiol
 43. anweddus
 44. anghyson
 45. jerkish
 46. pennawd
 47. clymfwrdd
 48. kooky
 49. wedi eu cloddio
 50. llawen
 51. pennawd ysgafn
 52. lwcus
 53. lheadheaded
 54. camgymeriad
 55. naïf
 56. oafish
 57. aeddfed
 58. allan i ginio
 59. punch-feddw
 60. gwasgarog
 61. bas-ymennydd
 62. byr fyr
 63. yn ysgafn
 64. stolid
 65. stupefied
 66. trwchus
 67. trwchus
 68. trwchus
 69. heb fod
 70. yn ddiwerth
 71. gwag
 72. taflu
 73. di-wifr
 74. pren pren
 75. yokel-like

Ond efallai yr hyn yr hoffech ei wneud yw ffugio gwendidwch lle neu beth yn lle person. Bydd llawer o'r 150 o eiriau a restrir hyd yn hyn yn gwneud, ac eto mae yna lawer mwy o opsiynau y gallwch chi ychwanegu tosturi ac amrywiaeth at eich araith.

"Dyma ______________."

A yw gweithgaredd neu eitem ddim yn cyrraedd y lefel o oerwch neu ddefnyddioldeb y gallech ei ddymuno? Nid yw defnyddio'r R-gair i'w ddisgrifio yn arbennig o oeri naill ai. Rhowch gynnig ar un o'r 75 opsiwn hyn yn lle hynny, a byddwch yn llawer llai cliw:

 1. yn hurt
 2. amatur-awr
 3. amatur
 4. asinine
 5. lletchwith
 6. yn ôl
 7. bizarro
 8. diflas
 9. heb ymennydd
 10. yn blentyn
 11. clicio
 12. cockeyed
 13. cyffredin
 14. pêl corn
 15. dippy
 16. ddrwg
 17. dopey
 18. dorky
 19. dumb
 20. fallacious
 21. fanciful
 22. crafiog
 23. ffôl
 24. anhyblyg
 25. anffodus
 26. goofy
 27. hacni
 28. hanner pobi
 29. wedi ymlacio
 30. hokey
 31. heb ei gynghori
 32. anghyffredin
 33. anaeddfed
 34. anhygoel
 35. annigonol
 36. yn wallgof
 37. insipid
 38. annilys
 39. anghyson
 40. amherthnasol
 41. kooky
 42. llawen
 43. lowbrow
 44. druenus
 45. ddiystyr
 46. ddiofal
 47. bob amser
 48. nonsensical
 49. cnau bach
 50. yn aneglur
 51. het hen
 52. yn annigonol
 53. yn rhyfeddol
 54. yn hynod
 55. cerddwyr
 56. plebeian
 57. di-fwlch
 58. annisgwyl
 59. pwrpasol
 60. yn chwerthinllyd
 61. sappy
 62. pêl sgriw
 63. sgrewy
 64. heb synnwyr
 65. gwirion
 66. soffomorig
 67. heb feddwl
 68. tomfoolery
 69. trite
 70. yn ddibwys
 71. afresymol
 72. yn annoeth
 73. wacky
 74. ffordd allan
 75. zany

Nawr bod gennych 225 o ffyrdd i beidio â defnyddio'r R-word, stopiwch gan r-word.org ac, os nad ydych chi eisoes, gwnewch yr addewid hwnnw i gael gwared â'r slur anghyfforddus hwn o'ch araith.