Anrhegion Mawr ar gyfer Moms Beichiog

Os ydych chi'n chwilio am yr anrheg arbennig hwnnw ar gyfer gwyliau fel Nadolig, pen-blwydd neu gawod babi, edrychwch ymhellach! Dyma rai o'r anrhegion gorau i'r fam-i-fod ar eich rhestr roddion.

1 -

Mesur Mommy
Llun © Amazon

Mae'r stribed hwn o frethyn unigryw yn eich galluogi i olrhain eich bol nid yn unig o ran maint ond i'w bersonoli gyda dyddiadau pwysig o'ch beichiogrwydd, fel pan oeddech chi'n gyntaf yn symud i'ch babi neu pan glywsoch chi'r calon gyntaf. Mae hyn yn gwneud anrheg beichiogrwydd gwych neu ar gyfer cawod babi, ond mae'n brawf unigryw ar gyfer llyfr babi addasu neu gyfnodolyn beichiogrwydd!

Mwy

2 -

A Little Something for Mama-to-Be Organic Beichiogrwydd 5 pc Set Rhodd
Llun © Amazon

Mae'r pecyn arbennig hwn yn ffordd wych o helpu i ddathlu mam-i-fod. Mae gennych bum trysorau bach yn y pecyn hwn. Mae hyn yn cynnwys Golchi Corff Mama Hapus, Chwistrellu Bore Wellness, Gwartheg Daear Mama, Olew Stretch Naturiol, Te Wellness Organ Bae. Mae pob un yn organig, yn ddiogel, ac yn naturiol. Maent hefyd yn rhydd o glwten a vegan.

Mwy

3 -

Llyfrau Beichiogrwydd
Llun © Amazon

Mae pawb angen llyfr gwych ar feichiogrwydd. Ond y ffaith yw bod cymaint i'w ddewis o'r dyddiau hyn. Dyma rai a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r llyfr iawn ar gyfer y mommy-i-fod yn eich bywyd.

Mwy

4 -

Pillow Corff Corfforol Leachco Snoogle
Llun © Amazon

Mae cysgu yn ystod beichiogrwydd yn anodd weithiau ac yn anghyfforddus ar y gorau. Mae'r gobennydd hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i fod yn fwy cyfforddus trwy gynnig eich rhannau i fyny. Yr hyn mor wych amdano yw ei fod yn cwmpasu eich blaen a'ch cefn, ni fu erioed wedi digwydd i mi i roi cynnig ar fy nghefn - roedd yn wych. Byddaf yn cyfaddef, mae mor gaethiwus rwy'n dal i ddefnyddio fy nglun. Mewn gwirionedd, mae gan y cynnyrch hwn fwy na 4,000 o adolygiadau cadarnhaol ar Amazon.

Mwy

5 -

Merched Mamolaeth Mamolaeth Ingrid ac Isabel
Llun © Amazon

Mae'r anrheg feddylgar hon yn helpu i gadw ei bol wedi'i orchuddio a'i chynnes ym mhob cam o feichiogrwydd ac ôl-ddum. Mae'r presennol hon yn un i famau i fod ar unrhyw adeg o feichiogrwydd, ac un y byddai hi'n hapus i'w chael! Gall hyn hefyd helpu rhywun i wneud trosglwyddiad mwy llyfn o ddillad mamolaeth yn rheolaidd.

Mwy

6 -

Emwaith Mommy Stampiedig â llaw
Llun © Amazon

Mae gennyf wyth o blant, yr wyf yn cael trafferth dod o hyd i gemwaith mam nad ydyw'n pwyso i mi neu yn edrych yn anhygoel o daclo. Mae'r mwclis neu'r breichled neis hon yn berffaith i mi. Mae'n arian wedi'i ailgylchu gyda enw a dyddiad geni eich babi wedi'i engrafio.

Mwy

7 -

Cylch Enw Personol Mam Teulu Personol Gyda Cherrigi Geni
Llun cwrteisi Amazon.com

Mae gan y cylchoedd hyn enwau a chofnodion geni eich plant arno. I ddangos eich balchder a llawenydd i bob un o'ch ffrindiau a'ch teulu. Gallwch hefyd gael modrwyau cylchdroi a dyluniadau gwahanol i ddangos eich personoliaeth ac arddull.

Mwy

8 -

Gofynnwch, Yna Cyffwrdd
Llun trwy garedigrwydd Amazon.com

Mae yna ddigon o grysau-t hyfryd gyda dywediadau ar eu cyfer ar gyfer merched beichiog, fel yr un hwn gyda'r neges "Ask Then Touch". Gwiriwch nhw am anrheg hwyliog a gwyliau. Mae crysau-t mamolaeth yn llawer hwyl - ac mae pawb yn edrych ar eich bwrdd bwrdd.

9 -

Push Presennol
IMAGEMORE Co, Ltd / Delweddau Getty

Mae cyflwyniad gwthio wedi golygu rhodd mam newydd a roddwyd i fam adeg geni ei babi gan dad y babi, y gŵr, y partner, ac ati. Fel arfer, mae presenoldeb yn ddrud bresennol i ddweud diolch i'r fam newydd am roi genedigaeth i'r babi neu ei wneud trwy lafur a chyflenwi. Mae rhai menywod yn disgwyl gemwaith drud, tra bod eraill yn hapus â chylch neu wddf fam neu hyd yn oed cerflun braf sy'n darlunio teulu newydd.

Syniadau ar gyfer Presennol Push

Pan roddodd fy mam i mi, a ganiatawyd hynny ychydig flynyddoedd yn ôl, gallai ddisgwyl blodau braf o flodau ar ôl enedigaeth y babi. Yn sicr, ni wnes i byth glywed am gyflwyniad gwthio pan oedd gen i fy mhlentyn gyntaf yn y 1990au cynnar. Ond nawr mae yna fenywod sy'n gwario eu beichiogrwydd cyfan yn ymchwilio i'w bod yn bresennol. Fy hoff ffefryn oedd mom a oedd eisiau peiriant golchi llestri! Siaradwch am gyflwyniad ymarferol ymarferol.

Felly dyma restr o syniadau ar gyfer cyflwyniadau gwthio:

Datgeliad

Mae Cynnwys E-Fasnach yn annibynnol ar gynnwys golygyddol a gallwn dderbyn iawndal mewn cysylltiad â'ch pryniant o gynhyrchion trwy gysylltiadau ar y dudalen hon.