50 Pethau i'w Hwyl Tu Allan fel Teulu

Gweithgareddau Am Ddim (Neu Ddim Am Ddim) i Deuluoedd Pan fydd y Tywydd yn Nice

Cymerwch bob cyfle i fynd allan â'ch preschooler a chael rhywfaint o hwyl i'r teulu. Os oes gennych blant o wahanol oedrannau, efallai y bydd hi'n anodd dod o hyd i weithgareddau y gallant i gyd gymryd rhan gyda'i gilydd. Gall y rhestr hon o 50 o bethau hwyl i'w wneud y tu allan fel teulu eich helpu i benderfynu, ac maent i gyd yn rhad ac am ddim neu bron yn rhad ac am ddim. Efallai y bydd rhai'n swnio fel tasgau, megis garddio neu ddyfrio'r planhigion, ond maen nhw'n brofiadau dysgu a gweithgareddau corfforol iach.

 1. Ewch am dro . Gosodwch amserydd i weld pa mor bell y gallwch gerdded mewn pum munud, 10, 20, neu 30. Cofiwch, oni bai eich bod yn mynd i mewn mewn cylch, mae angen ichi ddod yn ôl.
 2. Beiciau teithio .
 3. Barcutiaid hedfan.
 4. Blwch swigod .
 5. Chwarae gemau awyr agored clasurol fel Red Rover, Red Light Green Light, neu Steal the Bacon.
 6. Cynhaliwch helfa pêl - droed . Edrychwch am bethau fel conau pinwydd, corniau, ac eitemau awyr agored cyffredin eraill. Pwy all ddod o hyd i'r pethau mwyaf?
 7. Cylchdro Hula .
 8. Sglefrio Roller.
 9. Chwarae " Dilynwch yr Arweinydd " trwy'ch iard neu'ch cymdogaeth.
 10. Tynnwch fwrdd hopscotch gyda sialc.
 11. Gwnewch toes chwarae a'i ddwyn y tu allan. Mae araf yn awel.
 12. Gyrrwch i dref gyfagos ac edrychwch ar eu meysydd chwarae. Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i hoff newydd.
 13. Gosod cynfas a gadael i'ch rhai bach beintio. Unwaith eto, yn llai llanast i lanhau.
 14. Dewch o hyd i goed cysgodol a darllenwch.
 15. Cael picnic mewn parc lleol, traeth, neu'ch iard gefn eich hun.
 16. Gwnewch bethau y byddech fel rheol yn eu gwneud y tu mewn, fel gemau chwarae bwrdd neu ymladd clustog neu wylio ffilm ar laptop neu dabled.
 1. Gwnewch smores.
 2. Gardd . Dysgwch eich un bach i chwyn.
 3. Gwnewch ffilm.
 4. Bwyta popsicles cartref
 5. Cael ymladd balwn dŵr .
 6. Golchwch y car.
 7. Ewch am jog.
 8. Chwarae wiffleball neu kickball.
 9. Cymerwch dunnell o luniau.
 10. Gwnewch pasteiod mwd. Pwy all wneud y creu fanciest?
 11. Canwch mor uchel ag y gallwch.
 12. A yw'n mynd yn dywyll y tu allan? Chwarae cuddio a cheisio gyda fflachloriau (a phartneriaid os oes gennych lawer o blant bach).
 1. Dŵr y planhigion. Rhowch rai o arbrofion sylfaenol i'ch preschooler i'w hystyried - a yw'r pibell yn gwneud dŵr yn dod allan yn gyflymach neu y gall y dŵr dyfrio? Pa un sy'n haws ei reoli?
 2. Adeiladu awyrennau papur. Pwy all wneud eu heithiau hedfan y tu hwnt?
 3. Chwiliwch am bygod.
 4. Sefydlu stondin lemonêd.
 5. Ewch drwy'r chwistrellwr.
 6. Gwnewch adar syml, bwydydd adar syml allan o gonau pinwydd, menyn cnau daear, ac hadau adar.
 7. Gyrru i gymdogaeth arall a mynd am dro yno. Yn rhagweld i fod yn wyddonwyr arsylwadol. Beth sy'n wahanol? Beth yw'r un peth?
 8. Casglwch wagen, anifeiliaid wedi'u stwffio, a rhai potiau a chacennau ac mae gennych orymdaith ar unwaith.
 9. Edrychwch am bethau fel conau pinwydd, ffyn, cregyn a chreigiau. Gwnewch ffôn symudol. Pwy all ddod o hyd i'r eitem fwyaf diddorol?
 10. Chwarae ar y swing a osodwyd yn y tywyllwch.
 11. Dewiswch flodau (o'ch iard eich hun).
 12. Dod o hyd i siapiau yn y cymylau.
 13. Cymerwch nap, naill ai mewn hamog neu ar blanced rydych chi'n gorwedd ar y glaswellt.
 14. Ewch "pysgota." Sefydlu pwll ymladd gyda gwrthrychau a gadewch i'ch un bach geisio eu dal.
 15. Dewch wyau lliw ac yna gwneud salad wyau. Mae'n weithgaredd gwych arall i'w wneud y tu allan gyda llai llanast.
 16. Trowch pabell.
 17. Creigiau paent.
 18. Cynnal parti dawns.
 19. Cael ymladd gwn dwr.
 20. Dysgwch i wneud clustogau.
 21. Adeiladwch gaer gan ddefnyddio dodrefn lawnt.
 22. Cerddwch droed-droed yn y glaswellt. Yna ceisiwch y sment (gwnewch yn siŵr nad yw'n rhy boeth yn gyntaf). Gofynnwch i'ch preschooler gymharu'r hyn maen nhw'n ei hoffi. Pa arwynebau eraill allwch chi eu cyffwrdd â'ch traed?