Ydy hi'n Ddiogel i Brynu Seddi Car Defnyddiedig?

Y peth cyntaf i mi ei wneud yw cyd-fynd â chi. Rydw i'n bencampwr ceiniog hunan-broffesiynol. Rwyf wrth fy modd yn falch o ddarganfyddiadau gwych mewn gwerthu iard a siopau trwyn. Rwy'n bori lleoedd fel Craigslist a Freecycle yn rheolaidd. Dwi ddim yn llwyr gywilyddio wrth gasglu'r llaw-i-lawr. Rwyf wedi ysgrifennu mwy na'm cyfran o erthyglau ar y pwnc o sut i arbed arian ar eitemau babi .

O ran arbed arian, rwy'n iawn yno gyda darllenwyr.

Fodd bynnag, pan ddaw i seddi ceir, dyma un maes lle nad wyf mor gyflym i neidio ar y bandwagon "a ddefnyddir". Gadewch i mi esbonio pam y gallech chi ystyried prynu sedd newydd dros un a ddefnyddir, ac yna ei ddilyn gyda rhai awgrymiadau os ydych wedi ymrwymo i brynu sedd car a ddefnyddir.

Pam Mae'n Ddiogelach i Brynu Seddau Car Newydd

Yn gyntaf, i mi, y rheswm mwyaf i brynu newydd yw bod pob sedd car yn dod i ben . Y rhan fwyaf yn unig sydd â rhychwant oes chwe blynedd. Ar ôl y pwynt hwnnw, er diogelwch y plentyn, ni ddylid defnyddio'r sedd mwyach. Os ydych chi'n prynu sedd car a ddefnyddir, yn fwy na thebyg, dim ond un i ddwy flynedd y byddwch chi'n mynd allan o'r sedd, os yw hynny hyd yn oed. Ble mae'r arbedion os bydd angen i chi brynu sedd arall cyn bod eich plentyn yn barod ar gyfer sedd atgyfnerthu ?

Yn ail, os ydych chi'n prynu'r sedd gan rywun nad ydych wedi datblygu ymddiriedolaeth, ni allwch fod yn sicr o hanes y sedd.

Pam mae hanes sedd yn bwysig? Mae Cymdeithas Traffig a Diogelwch Priffyrdd Cenedlaethol (NHTSA) yn argymell y dylid disodli unrhyw sedd sy'n gysylltiedig â damwain "gymedrol neu ddifrifol" ac na chaiff ei ddefnyddio eto. Os na allwch chi wybod y tu hwnt i gysgod o amheuaeth pa fath o straen y mae sedd y car wedi'i gyflawni, ni ddylech ddefnyddio'r sedd.

Yn drydydd, os ydych chi'n gyfrifol am ddefnyddio'ch sedd car yn y gorffennol, dylech fynd trwy'r drafferth o sicrhau nad yw'r sedd wedi ei adfer, a gwiriwch i sicrhau bod gennych yr holl rannau a llawlyfrau sydd eu hangen arnoch i ddefnyddio'r sedd yn iawn.

Os nad ydych chi'n fodlon mynd i'r ymdrechion hyn, peidiwch â phrynu a ddefnyddir.

Yn olaf, ystyriwch gostau llongau cudd. Yn enwedig ar safleoedd fel eBay, gallwch chi gael gouged ar ffioedd llongau pan allech chi fynd i'ch siop leol a phrynu sedd newydd, fforddiadwy yn lle hynny. Mae yna hyd yn oed nifer o siopau sedd car ar-lein sy'n cynnig llongau am ddim.

Rhowch yr holl ddarnau hynny at ei gilydd, ac ymddengys mai prynu sedd car newydd ddrutach yw'r ffordd well o gwmpas i fynd.

Cynghorion ar gyfer Seddau Car Prynu a Ddefnyddir

Os ydych chi'n sicr eich bod am brynu sedd car a ddefnyddir, yna dewiswch pan fyddwch chi'n ei ddewis. Dyma ychydig o syniadau: