Y Pethau Gorau i'w Dweud i'ch Newborn

Mae cael babi yn waith caled, a phan fyddwch chi'n gweld eich babi am y tro cyntaf , efallai na fyddwch wedi meddwl am yr hyn yr ydych am ei ddweud wrth eich babi ar ôl aros am amser hir i weld eich babi. Mae gan rai diwylliannau weddïau arbennig a ddywedir yn union ar ôl yr enedigaeth neu o leiaf teimladau penodol y dylid eu dweud neu eu clywed.

Pan ofynnais i moms a thadau beth maen nhw'n ei ddweud wrth eu baban pan welon nhw, cefais amrywiaeth eang o ymatebion.

Dyma ychydig o'r pethau y gallwch eu dweud wrth eich babi wrth enedigaeth:

 1. Rwy'n dy garu di!
 2. Penblwydd hapus!
 3. Croeso, un bach.
 4. Heddwch, plentyn.
 5. Siaradwch fi ...
 6. Duw bendithia ti.
 7. Ni allaf ei gredu.
 8. Rwy'n mom!
 9. Rydych yn werth yr aros.
 10. Rydych chi'n mynd i dyfu i fod mor rhyfeddol!
 11. Byddwn bob amser yn eich caru chi.
 12. Mae'n ferch! / Mae'n fachgen!
 13. Ni fyddech byth yn dymuno am unrhyw beth.
 14. Rwyf am eich dal chi am byth.
 15. Babi, dwi'n dy fam / tad. (Mae hyd yn oed yn well pan ddywedir mewn acen Star Wars).
 16. Croeso i'ch teulu crazy.
 17. Rydych chi mor ddrwg.
 18. Felly rydych chi sydd wedi bod yn fy nghicio i mewn.
 19. Hi.
 20. Rydych chi'n hardd.
 21. Rydw i wedi bod yn aros i chi.
 22. Diolch.
 23. Bendithiwch chi, plentyn.
 24. Ni allaf ei gredu!
 25. Mae gen i gymaint i ddweud wrthych ...

Fel y dywedais, mae gan rai crefyddau weddïau arbennig y bwriedir eu troi yn glust y babi ar hyn o bryd geni. Mae'r rhan fwyaf o famau a thadau'n dod i ben gan ddweud beth bynnag sydd ar eu meddwl ar y funud honno. Gall fod yn brofiad anhygoel symudol, waeth sut mae'ch babi yn ymuno â'ch teulu, boed yn eni neu'n cael eich babi yn eich breichiau am y tro cyntaf ar ôl genedigaeth.

Mae traddodiadau hefyd gan rai meddygon neu fydwragedd. Gall hyn gynnwys dymuniadau arbennig i'ch babi wrth i chi wthio . Mae rhai ymarferwyr ysbrydoledig yn canu i bob babi ym mhob geni. Mae un ymarferydd rwy'n gwybod yn canu Pen-blwydd Hapus ym mhob geni. (Os nad ydych chi'n gwybod ac nad ydych eisiau hyn - gwnewch yn siŵr ofyn.) Os yw hyn yn rhywbeth sy'n swnio fel traddodiad y byddai'ch teulu yn hoffi ei ddechrau, ystyriwch nifer o ganeuon yr hoffech eu cynnwys.

A fydd gennych yr un gân ar gyfer pob babi? A wnewch chi ddewis cân gyda phob geni? Efallai y byddwch yn dewis pa bynnag symudiadau chi ar y funud honno.

Nid yw hyn yn rhywbeth i fynd allan o siâp os na allwch feddwl am y peth iawn. Nid oes gan lawer o famau a dadau unrhyw beth a gynlluniwyd, maent yn ei syml fel y mae'n datblygu. Wedi mynychu cannoedd o enedigaethau, gallaf ddweud wrthych chi, byddwch chi'n gwybod beth i'w ddweud i'ch un bach ac weithiau mae'n syml. Dilynwch arweiniad eich babi a pheidiwch â phoeni.

Os yw cynllunio beth rydych chi eisiau ei ddweud yn bwysig, ystyriwch ei ysgrifennu i lawr. Efallai y byddwch hefyd am benodi rhywun fel y person i'ch atgoffa i ddweud eich teimlad arbennig, pe baech chi'n cael eich dal yn y fan geni ac anghofio.

Y newyddion da yw y gallwch barhau i siarad â'ch babi. Mae hyn mewn gwirionedd yn beth da oherwydd mae siarad â'ch babi yn eu helpu i ganolbwyntio a dysgu patrymau lleferydd, yn debyg iawn i ddarllen i faban. Hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr beth i'w ddweud, gallwch chi ddweud eich diwrnod yn sicr. "Hi, babi! Rwy'n mynd i newid eich diaper ar hyn o bryd." Mae'ch tôn a'r ffaith eich bod chi'n siarad yn bwysicach.