Gwaharddiad Cynnar O Bwydo ar y Fron

Rhesymau, Canlyniadau, ac Atal

Mae symud rhag bwydo ar y fron yn golygu dechrau bwydo ar y fron yn llai ac yn lle bwydo ar y fron gyda ffynhonnell arall o faeth, fel fformiwla fabanod neu fwydydd solet. Pan fydd baban yn gwisgo'n llawn, nid yw ef neu hi bellach yn cael unrhyw faeth rhag bwydo ar y fron. Fel arfer, mae'r broses gwaethygu naturiol yn dechrau pan fydd babi yn dechrau bwydydd solet tua chwe mis oed.

Mae cwympo'n gynnar pan fydd babi yn atal bwydo ar y fron cyn i'r gorwedd diflannu ddechrau.

Mae'r Rhesymau Menywod yn Gynnar yn gynnar

Mae rhai mamau yn dewis pechu'n gynnar, ac mae eraill yn gorfod rhoi'r gorau i fwydo ar y fron cyn eu bod eisiau. Dyma rai o'r rhesymau pam y gall mam wisgo cyn gynted na'r disgwyl:

 1. Poen: Efallai mai poen yw'r rheswm mwyaf cyffredin ar gyfer gwaethygu'n gynnar, ac mae'n ddealladwy. Fodd bynnag, ni ddylai bwydo ar y fron brifo. Gall llawer o'r problemau bwydo ar y fron arferol fel nipples dolur, engorgement y fron, dwythellau llaeth a phlwgio a mastitis arwain at boen. Os gallwch chi ddarganfod a thrin yr achos sylfaenol, gall eich helpu i gadw bwydo ar y fron yn hirach.
 2. Pryder ynghylch cyflenwad llaeth isel: Mae'n anaml iawn na all mam wneud digon o laeth y fron i'w phlentyn. Gall y rhan fwyaf o famau wneud digon hyd yn oed os ydynt yn credu na allant wneud hynny. Os ydych chi'n teimlo bod gennych gyflenwad llaeth isel y fron, siaradwch â'ch meddyg neu weithiwr llaeth proffesiynol cyn i chi roi'r gorau iddi.
 1. Diffyg cefnogaeth: Mae'n anodd parhau i fwydo ar y fron os nad oes gennych gefnogaeth. Mae astudiaethau'n dangos mai cymeradwyaeth ac anogaeth partner yw un o'r ffactorau pwysicaf sy'n rhagweld hyd a llwyddiant bwydo ar y fron. Mae mam y ferch sy'n bwydo ar y fron a'i ffrindiau yn bobl eraill y gall eu cefnogaeth neu eu diffyg ddylanwadu ar orhwyliad cynnar.
 1. Blinder: Mae iacháu o enedigaeth a gwneud llaeth y fron yn cymryd llawer o egni. Os oes gennych chi blant a chyfrifoldebau eraill, efallai y byddwch chi'n teimlo hyd yn oed yn fwy draenio. Gall fod yn anodd i fwydo ar y fron pan fyddwch chi bob amser yn diflasu.
 2. Dychwelyd i'r gwaith neu'r ysgol: Mae'n rhaid i rai mamau ddychwelyd i'r gwaith neu'r ysgol o fewn wythnosau i gael eu plentyn. Gall fod yn anodd ac yn cymryd llawer o amser i bwmpio yn y gwaith.
 3. Anhawster bwydo ar y fron: Pan gaiff babi ei eni gyda phroblem feddygol fel clymu tafod neu wefus clud, gall bwydo o'r fron fod yn rhwystredig a heriol i barhau.
 4. Yr angen i ddechrau meddyginiaeth neu driniaethau: Mae llawer o feddyginiaethau presgripsiwn yn ddiogel i'w cymryd tra'ch bod yn bwydo ar y fron, ond nid yw rhai ohonynt. Er enghraifft, nid yw cyffuriau cemotherapi ar gyfer canser ac ïodin ymbelydrol ar gyfer thyroid gorweithiol yn gydnaws â bwydo ar y fron, felly mae angen gwaethygu.
 5. Aflonyddu: Mae bwydo ar y fron yn dueddol o amlygu rhan o'ch fron. Er nad yw rhai menywod yn ei blino ac yn gallu bwydo ar y fron yn unrhyw le ar unrhyw adeg, mae eraill yn fwy cymedrol ac efallai y byddant hyd yn oed yn teimlo'n bryderus am fwydo ar y fron o gwmpas eraill yn enwedig yn gyhoeddus. Mae'n bosib ymarfer a dod yn dda iawn ar fwydo o'r fron yn gyfrinachol, ond hyd yn oed wedyn, mae rhai mamau yn rhy embaras ac yn well ganddynt aros yn orchuddiedig. Wrth i'r babi dyfu, gall aros yn cael ei orchuddio hyd yn oed yn fwy anodd, felly mae rhai mamau'n dewis gwisgo.
 1. Yr awydd i gael plentyn arall: Gall fod yn fwy heriol i feichiog eto pan fyddwch chi'n bwydo ar y fron. Hyd yn oed yn fwy felly yn ystod y chwe mis cyntaf os ydych chi'n bwydo ar y fron yn unig. Mae rhai merched, yn enwedig mamau neu famau hŷn sydd wedi cael trafferth ag anffrwythlondeb ac ofn y gall gymryd amser hir i gael plentyn arall, efallai y byddant yn penderfynu rhoi'r gorau i fwydo ar y fron ar ôl chwe wythnos neu ychydig fisoedd i geisio beichiogrwydd eto ar unwaith.

Y Rhesymau i Geisio Osgoi Gwaharddiad Cynnar

Mae ymchwil yn dangos bod bwydo ar y fron yn rhoi llawer o fanteision iechyd i'ch plentyn. Mae llaeth y fron yn hawdd ei dreulio, ac mae'n cynnwys yr holl faetholion sydd eu hangen ar faban yn ogystal â gwrthgyrff ac eiddo imiwnedd i atal heintiau a salwch.

Pan fydd plentyn yn cael ei diddyfnu'n gynnar, efallai y bydd yn colli allan ar rai o'r manteision hyn:

Mae astudiaethau hefyd yn dangos bod bwydo ar y fron yn ffafriol i famau. Trwy barhau i fwydo ar y fron yn hirach, efallai y bydd mamau yn derbyn y manteision iechyd hyn:

Sut i Atal Gwaharddiad Cynnar

Nid yn unig y mae bwydo ar y fron yn darparu amrywiaeth o fanteision iechyd a datblygiadol i'ch plentyn, ond yn hwy na fyddwch chi'n bwydo ar y fron, y mwyaf fyddan nhw. Gall manteision bwydo ar y fron hefyd ddal i oedolion. Felly, mae'n dda i chi a'ch plentyn os gallwch chi barhau i fwydo ar y fron yn hirach. Dyma rai o'r pethau y gallwch chi eu gwneud i atal pwyso'n gynnar.

 1. Dod o hyd i'ch cefnogaeth. Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n cael digon o gefnogaeth gan deulu a ffrindiau, ymunwch â grŵp bwydo ar y fron lleol.
 2. Cynnal cyflenwad iach o laeth y fron. Peidiwch â bwydo ar y fron i'ch babi yn aml, ac osgoi poteli a phecynnau, os yn bosibl. Os ydych chi'n poeni bod eich cyflenwad llaeth yn isel, mae yna ffyrdd y gallwch weithio i'w gynyddu.
 3. Darganfyddwch am y problemau bwydo ar y fron cyffredin. Drwy ddysgu am y materion nodweddiadol y mae mamau sy'n bwydo ar y fron yn eu hwynebu, byddwch chi'n deall sut i'w trin a'u hatal. Byddwch yn fwy tebygol o barhau i fwydo ar y fron drostynt yn hytrach na rhoi'r gorau iddi.
 4. Gofalu amdanoch eich hun: Os gallwch chi gael gweddill, yfed digon o hylif, a chymryd digon o galorïau, gall wneud yr holl wahaniaeth. Ac, pan fyddwch chi'n teimlo'n ddiflas ac angen seibiant neu nap, mae'n iawn gofyn i'ch partner, eich teulu a'ch ffrindiau am help.
 5. Arhoswch i gyflwyno bwydydd solet i ddeiet eich plentyn. Arhoswch nes bod meddyg eich babi yn argymell ychwanegu bwydydd babi tua chwe mis, a dechrau eu hychwanegu'n araf. Os ydych chi'n rhoi gormod o fwyd solet i'ch plentyn, efallai na fydd hi'n bwydo ar y fron hefyd. Hefyd, yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallwch chi fwydo ar y fron yn gyntaf cyn cynnig solidau. Yna, ar ôl blwyddyn, gall bwydydd ychwanegol ddod yn rhan fwy sylweddol o'i deiet bob dydd.

Gwanhau Cyn Rydych chi'n Ready

Gallai gwaethygu'n gynnar hefyd olygu gorfod orfod cyn i chi gynllunio. Gall gwaethygu cyn eich bod chi'n barod fod yn siomedig a straenus. Efallai eich bod yn teimlo'n euog nad oedd bwydo o'r fron yn gweithio allan neu'n drist ac yn cael ei dwyllo allan o brofiad yr oeddech wedi gobeithio amdano. Gall gwaethygu, yn gyffredinol, arwain at deimladau o dristwch ac iselder, hyd yn oed yn fwy felly os nad oeddech chi'n barod i roi'r gorau iddi. Os oes angen i chi gymryd amser i fwynhau'r profiad o fwydo ar y fron, mae hynny'n iawn.

Cyn belled ag y bo'n bosibl, ceisiwch ganolbwyntio ar yr amser arbennig yr oeddech yn gallu gwario bwydo ar y fron a chofiwch fod unrhyw swm o laeth y fron y mae eich plentyn yn ei dderbyn yn fuddiol. Dim ond un darn bach yw bwydo ar y fron ym mywyd rhianta. Bydd cymaint o bethau rhyfeddol eraill y byddwch chi'n eu cael gyda'ch plentyn wrth iddi dyfu.

Beth yw'r Oes Cywir i Wean O Bwydo ar y Fron?

Nid oes oedran iawn nac anghywir i wean plentyn o'r fron, ond mae yna argymhellion. Mae'r argymhelliad gan Academi Pediatrig America (AAP) yn bwydo ar y fron yn unigryw am tua'r chwe mis cyntaf, a pharhad bwydo ar y fron ynghyd ag ychwanegu bwydydd newydd am flwyddyn. Wedi hynny, dywed yr AAP y dylech barhau i fwydo ar y fron cyhyd â'ch bod chi a'ch plentyn yn dymuno gwneud hynny. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn cynghori mamau i fwydo ar y fron yn unig am chwe mis a pharhau i fwydo ar y fron ynghyd â bwydydd cyflenwol am ddwy flynedd neu fwy. Mewn sawl man o gwmpas y byd, roedd merched yn bwydo ar y fron eu plant ers dros ddwy flynedd.

Mae'r argymhellion yn ganllawiau cyffredinol ac awgrymiadau y mae arbenigwyr yn eu holi yn seiliedig ar ymchwil a'r wybodaeth gyfredol sydd ar gael. Os yn bosibl, fe'ch cynghorir i geisio cwrdd â'r argymhellion. Fodd bynnag, nid yw hynny bob amser yn hawdd nac yr hyn yr hoffech ei wneud. Ar ben hynny, efallai y bydd gennych aelodau o'r teulu a ffrindiau sydd â'u syniadau eu hunain am ba mor hir y dylech chi fwydo ar y fron. Ond, ar ôl pwyso'ch holl opsiynau, dim ond chi a'ch partner sy'n gwybod beth sydd orau i'ch teulu. Mae'n sicr iawn i ddewis gwisgo pan fyddwch chi'n teimlo bod yr amser yn iawn i chi a'ch plentyn.

> Ffynonellau:

> Eidelman, AI, Schanler, RJ, Johnston, M., Landers, S., Noble, L., Szucs, K., a Viehmann, L. Datganiad Polisi. Bwydo ar y Fron a Defnyddio Llaeth Dynol. Yr Adran ar Fwydo ar y Fron. 2012. Pediatregs , 129 (3), e827-e841.

> Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. Bwydo ar y Fron Canllaw ar gyfer yr Wythfed Argraffiad Proffesiwn Meddygol. Gwyddorau Iechyd Elsevier. 2015 ..

> Li R, Fein SB, Chen J, Grummer-Strawn LM. Pam bod mamau yn stopio bwydo ar y fron: rhesymau hunan-adrodd mamau am stopio yn ystod y flwyddyn gyntaf . Pediatreg. 2008 Hydref 1; 122 (Atodiad 2) : S69-76.

> Riordan, J., a Wambach, K. Pedwerydd Argraffiad Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol. Jones a Bartlett Dysgu. 2014

> Stuebe AC, Horton BJ, Chetwynd E, Watkins S, Grewen K, Meltzer-Brody S. Cyffredinrwydd a ffactorau risg ar gyfer gwaethygu cynnar, heb ei ddisgwylio i ddiffyg llaeth. Journal of Health Women. 2014 Mai 1; 23 (5): 404-12.