Enwau Bachgen Babanod Newydd-anedig

Enwau Newydd Babanod Newydd

Mae enwau babanod newydd-anedig yn bwnc cymhleth, yn fwy felly nag yr wyf yn credu bod y rhan fwyaf o bobl yn credu. Mae'n ymddangos bod llai o enwau ar gyfer bechgyn na merched. Ac ymddengys bod llai o enwau babanod newydd - enwau nad ydynt wedi'u defnyddio'n aml yn aml nac yn boblogaidd. Mae hyn yn golygu bod llai o enwau newydd ar unrhyw siart enwau babanod penodol ar gyfer bechgyn.

Mae'n rhaid i enw babi bachgen hefyd ffitio babi bach newydd-anedig yn ogystal â dyn tyfu.

Ni fu erioed wedi digwydd i mi y byddai hyn yn wahanol nes i mi glywed un o'm modrybau yn dweud un diwrnod: "Sut y gallai unrhyw un edrych ar y baban bach swynol hon a'i alw'n Harry?" (Wrth gwrs, yn fy meddwl ifanc, clywais y gair yn wyllt, ac nid oedd y baban maeth hwn yn cwrdd â'r safonau hynny!) Felly mae'n rhaid i fechgyn gael enw y gallant dyfu gyda nhw, ac nid o reidrwydd.

Mae yna enwau a ddefnyddiwyd unwaith ar gyfer bechgyn sydd wedi dechrau cael eu defnyddio ar gyfer merched babanod. Unwaith y mae'n ymddangos bod enw babi yn mynd o wrywaidd i fenyw, mae llai a llai o fechgyn sy'n ymddangos i ddefnyddio'r enw hwnnw o'r pwynt hwnnw ymlaen. Gallwch edrych ar wahaniaethau rhanbarthol hefyd, gyda rhai enwau gwrywaidd yn Ewrop yn fwy enwau benywaidd yma, mae Robin yn enghraifft berffaith. Yn yr Unol Daleithiau, tybir bob amser fy mod yn fenyw, ond dramor, tybir fy mod yn ddynion bob amser.

Felly beth sy'n gwneud enw babi da i'ch mab? Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig bod enw yn un yr ydych wir mewn gwirionedd.

Mae enw sydd â rhywfaint o ystyr i chi - naill ai enwog, neu ystyr yr enw yn arbennig i chi, fel ei fod yn ansawdd yr ydych am i'ch babi ei chael, neu mae'n golygu rhywbeth y gwnaeth eich babi, neu y bydd yn ei wneud, neu mae'n golygu yr un fath ag enw perthynas nad oeddech wedi ei ddefnyddio neu na allech chi ddefnyddio'r enw gwreiddiol.

Felly, peidiwch â straen dros ddewis enw ar gyfer eich bachgen bach. Dechreuwch restr, gallwch ddefnyddio'r enwau bach hyn poblogaidd fel man cychwyn. Bydd rhai enwau yn rhoi pwynt i chi o ble y gallwch chi neidio i ffwrdd, bydd enwau eraill yn ddiweddarach - dim ond ffordd o gychwyn sgwrs enw'r babi yw.

 1. Noah
 2. Liam
 3. Jacob
 4. Mason
 5. William
 6. Ethan
 7. Michael
 8. Alexander
 9. Jayden
 10. Daniel
 11. Elijah
 12. Aiden
 13. James
 14. Benjamin
 15. Matthew
 16. Jackson
 17. Logan
 18. David
 19. Anthony
 20. Joseph
 21. Joshua
 22. Andrew
 23. Lucas
 24. Gabriel
 25. Samuel
 26. Christopher
 27. John
 28. Dylan
 29. Isaac
 30. Ryan
 31. Nathan
 32. Carter
 33. Caleb
 34. Luc
 35. Cristnogol
 36. Hunter
 37. Henry
 38. Owen
 39. Landon
 40. Jack
 41. Wyatt
 42. Jonathan
 43. Eli
 44. Eseia
 45. Sebastian
 46. Jaxon
 47. Julian
 48. Brayden
 49. Gavin
 50. Levi
 51. Aaron
 52. Oliver
 53. Iorddonen
 54. Nicholas
 55. Evan
 56. Connor
 57. Charles
 58. Jeremiah
 59. Cameron
 60. Adrian
 61. Thomas
 62. Robert
 63. Tyler
 64. Colton
 65. Austin
 66. Jace
 67. Angel
 68. Dominic
 69. Josiah
 70. Brandon
 71. Ayden
 72. Kevin
 73. Zachary
 74. Parcer
 75. Blake
 76. Jose
 77. Chase
 78. Grayson
 79. Jason
 80. Ian
 81. Bentley
 82. Adam
 83. Xavier
 84. Cooper
 85. Justin
 86. Nolan
 87. Hudson
 88. Easton
 89. Jase
 90. Carson
 91. Nathaniel
 92. Jaxson
 93. Kayden
 94. Brody
 95. Lincoln
 96. Luis
 97. Tristan
 98. Damian
 99. Camden
 100. Juan

Dyma'r enwau poblogaidd diweddaraf gan y Gweinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol (SSA). Mae'r SSA yn darparu rhestr bob blwyddyn o'r 1,000 enw uchaf ar gyfer merched a bechgyn. Dyma'r 100 enw mwyaf cyffredin ar gyfer bechgyn ar dystysgrifau geni 2013.

Top Enwau Merched Babanod | Enwau Babanod Top i Gefeilliaid

Cysylltiedig: