Yr Enwau Babanod Poblogaidd ar gyfer Twins

Archwiliwch Enwadau Enw Mawr ar gyfer Eich Babanod Newydd

Nid yw dewis enwau perffaith eich efeilliaid yn debyg i enwi un babi. Y gwahaniaeth mwyaf amlwg yw bod angen ichi ddod o hyd i fwy nag un enw. Yna, mae angen i chi benderfynu a ydych am i'r enwau hwiangerddi, cael thema, eu cysylltu mewn rhyw ffordd arall, neu fod yn gwbl unigryw oddi wrth eich gilydd.

Mae llawer o rieni am i enwau eu henwau gael eu cyd-fynd yn dda gyda'i gilydd ac maent yn ategu ei gilydd.

Y broblem yw bod yna lawer o enwau gwych i'w dewis, felly gall edrych ar restr fod o gymorth. Does dim rhaid i chi ddewis parau rhestredig, ond mae'n cynnig rhywfaint o ysbrydoliaeth a all arwain at enwau perffaith eich deuawd bach annwyl.

Gorchymyn Geni

Un dull yw enwi eich babanod yn ôl gorchymyn eu geni. Mae'n opsiwn hwyl os oes gennych luosrifau. Er enghraifft, efallai y byddwch yn penderfynu y bydd enwau eich babanod yn dechrau gydag A, B, C, D ... Bydd gan y cyntaf i gael ei eni enw "A" fel Adam, yna bydd y babi "B" yn Brian, ac felly ymlaen.

Os ydych chi'n disgwyl cymysgedd o fechgyn a merched, gall fod yn dda dewis enw ar gyfer pob rhyw er mwyn i chi fod yn barod ar gyfer y gorchymyn geni. Cofiwch y gallai hyn fod yn wahanol i'r llythyr wedi'i labelu tra yn eich gwter, gan fod pwy sydd agosaf at eich ceg y groth yn pennu hynny.

Cyffuriau

Mae Zygosity yn ffordd ffansi o nodi a yw eich efeilliaid (neu luosrifau eraill) yn union yr un fath ( monozygotig ) neu frawdrol ( dizygotic ).

Efallai y byddwch yn penderfynu gadael i hyn ddylanwadu ar eich dewisiadau enwi. Ydych chi am roi enwau tebyg i gefeilliaid sy'n fwy tebyg nag efeilliaid brawdol ?

Rhyw Babanod

A yw rhyw eich efeilliaid yn dylanwadu ar eich enwi? A fyddech chi'n rhoi dau enethod, waeth beth fo'r cyflwr, enwau swnio tebyg? Efallai na fyddech yn ystyried enwau sy'n debyg pe bai'r plant yn union yr un fath.

Efallai y bydd hyn yn dibynnu hefyd os oes geni gefeilliaid merch / merch, efeilliaid merch / bachgen, efeilliaid bachgen / bachgen, neu luosrifau eraill.

Enwau Cyfateb

Efallai na fydd traffig yn bwysig i chi. Efallai eich bod wedi bod yn marw i ddefnyddio enwau cyfatebol braf am byth. Mae genedigaethau lluosog yn rhoi'r cyfle hwnnw i chi! Mae'n opsiwn poblogaidd i rieni lluosrifau.

Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, rydych chi'n rhedeg y perygl o ddryslyd y plant. Oeddech chi'n dweud Madison neu Madeline? A fydd y ddau yn cael y llysenw Maddy? Rydych hefyd yn rhedeg y risg o ddryslyd pawb arall.

Cwestiynau i'w Holi Eich Hun

Mae hwn yn benderfyniad mawr ac mae yna ychydig o gwestiynau y gallech fod am eu holi'ch hun cyn penderfynu ar enwau.

Dewis Cyfuniadau Enw

Pan fyddwch chi'n darganfod eich bod yn cael gefeilliaid, mae enwau babanod yn rhywbeth y mae'n debyg y byddwch chi'n dechrau meddwl yn weddol gyflym. Tynnwch lyfrau enw eich babi a dechrau arni!

Mae yna lawer o opsiynau, ond mae'r rhan fwyaf o rieni efeilliaid yn dweud bod eu penderfyniad yn y pen draw yn dibynnu ar sut mae'r enwau yn cyd-fynd â'i gilydd.

Dyma rai enghreifftiau poblogaidd.

Enwau mwyaf poblogaidd i Ferched / Twins Bachgen

Am nifer o flynyddoedd, lluniodd y Weinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol restr o'r enwau dau enwog mwyaf poblogaidd. Er eu bod wedi rhoi'r gorau i wneud hynny, maen nhw'n dal i olrhain yr enwau babanod mwyaf poblogaidd. Mae'n ffynhonnell wych os ydych chi eisiau archwilio enwau gwych.

Serch hynny, mae'r enwau dwyieithog mwyaf poblogaidd yn cynnig ysbrydoliaeth wych i rieni. Mae'n hwyl gweld yr hyn y penderfynodd eraill arno a gall y paratoadau hyn ysbrydoli'ch penderfyniadau enwi eich hun. Mae'r canlynol wedi bod yn enwog poblogaidd o fachgen / merched.

 1. Madison, Mason
 2. Emma, ​​Ethan
 3. Taylor, Tyler
 4. Madison, Michael
 5. Jayda, Jayden
 6. Madison, Matthew
 7. Samuel, Sophia
 8. Addison, Aiden
 9. Olivia, Owen
 10. Zachary, Zoe
 11. Addison, Jackson
 12. Aiden , Ava
 13. Emily, Ethan
 14. Emma, ​​Ryan
 15. Isaac, Isabella
 16. Natalie, Nathan
 17. Abigail, Benjamin
 18. Andrew, Emma
 19. Isabella, Eseia
 20. Jada, Jaden
 21. Brian, Brianna
 22. Emma, ​​Jack
 23. Aiden, Emma
 24. Eli, Ella
 25. Jacob, Olivia
 26. Lily, Logan
 27. Michael, Michelle
 28. Naomi, Noah
 29. Abigail, Alexander
 30. Abigail, Andrew
 31. Brandon, Brianna
 32. Chloe, Cristnogol
 33. Elizabeth, William
 34. Emily, Matthew
 35. Emma, ​​Jacob
 36. Emma, ​​William
 37. Jacob, Sarah
 38. Lilly, Logan
 39. Nicholas, Sophia
 40. Noah, Sophia
 41. Oliver, Olivia
 42. Sophia, William
 43. Abigail, Jacob
 44. Addison, Austin
 45. Alexander, Sophia
 46. Ella, Jackson
 47. Emma, ​​Evan
 48. Emma, ​​James
 49. Jayla, Jaylen
 50. Zachary, Zoey

Enwau mwyaf poblogaidd i ferch / gemau merch

Os ydych chi'n disgwyl dau ferch, mae yna lawer o opsiynau paru gwych ar gyfer eich rhai bach. Maent yn gyfuniadau braf, gyda rhai yn cael debyg rhwng y ddau enw tra bod eraill yn swnio'n dda gyda'i gilydd.

 1. Ella , Emma
 2. Olivia, Sophia
 3. Gabriella, Isabella
 4. Ffydd, Gobaith
 5. Ava, Emma
 6. Isabella, Sophia
 7. Madison, Morgan
 8. Ava, Ella
 9. Ava, Olivia
 10. Mackenzie, Madison
 11. Abigail, Isabella
 12. Abigail, Emma
 13. Hailey, Hannah
 14. Makayla, Mackenzie
 15. Addison, Avery
 16. Elizabeth, Emily
 17. Ava, Mia
 18. Nefoedd, Nevaeh
 19. Abigail, Emily
 20. Emma, ​​Olivia
 21. Llundain, Paris
 22. Chloe, Claire
 23. Mia, Mya
 24. Anna, Emma
 25. Arianna, Brianna
 26. Isabella, Olivia
 27. Abigail, Lillian
 28. Addison, Ava
 29. Emma, ​​Isabella
 30. Samantha, Sophia
 31. Ella, Olivia
 32. Emma, ​​Hannah
 33. Emma, ​​Mia
 34. Ffydd, Grace
 35. Madison, Makenzie
 36. Madison, Olivia
 37. Abigail, Olivia
 38. Annabella, Isabella
 39. Chloe, Zoe
 40. Elizabeth, Isabella
 41. Elizabeth, Victoria
 42. Jada, Jâd
 43. Julia, Sophia
 44. Kayla, Kylie
 45. Madison, Megan
 46. Mia, Sophia
 47. Natalie, Olivia
 48. Paige, Payton
 49. Serenity, Y Drindod
 50. Valentina, Valeria

Enwau mwyaf poblogaidd ar gyfer Boy / Boy Twins

Mae pâr o fechgyn babanod hefyd yn cynnig rhai opsiynau enwi gwych. Fe welwch themâu mewn llawer o'r cyfuniadau hyn hefyd ac maent yn cynnwys llawer o'r enwau babanod mwyaf poblogaidd yn gyffredinol.

 1. Jacob, Joshua
 2. Ethan, Evan
 3. Jayden, Jordan
 4. Daniel, David
 5. Matthew, Michael
 6. Landon, Logan
 7. Elijah, Eseia
 8. Jacob , Joseff
 9. Jayden, Jaylen
 10. Isaac, Eseia
 11. Caleb, Joshua
 12. Andrew, Matthew
 13. James, John
 14. Alexander, Nicholas
 15. Jeremia, Josiah
 16. Joseph, Josue
 17. Nathan, Nicholas
 18. Jonathan, Josue
 19. Logan, Lucas
 20. Ethan, Nathan
 21. Aiden, Ethan
 22. Jeremia, Josue
 23. Alexander, Andrew
 24. Alexander, Benjamin
 25. Logan, Luc
 26. Jacob, Lucas
 27. Jonathan, Joseff
 28. Nathan, Noa
 29. Andrew, Anthony
 30. Brandon, Bryan
 31. Daniel, Michael
 32. Daniel, Samuel
 33. Eseia, Jeremeia
 34. Jaden, Jordan
 35. Jayden, Kayden
 36. John, Joseff
 37. Matthew, Ryan
 38. Aiden, Austin
 39. Benjamin, Samuel
 40. Christopher, Nicholas
 41. Taylor, Tyler
 42. Benjamin, William
 43. Hayden, Hunter
 44. Santiago, Sebastian
 45. Alexander, Anthony
 46. Alexander, William
 47. Brandon, Brian
 48. Carter, Cooper
 49. Evan, Owen
 50. Evan, Ryan

Gair o Verywell

Mae dod o hyd i enw ar gyfer eich efeilliaid yn dod â llawer o bethau i'w hystyried. Mae poblogrwydd yr enwau, y cyfuniad o'r enwau, a'ch dewisiadau ychydig yn unig. Byddwch yn hwyl gyda'r dasg hon ac yn ei ystyried yn antur wych. Ysgrifennwch bob un o'ch ffefrynnau a'i gasglu oddi yno.

> Ffynhonnell:

> Gweinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol (SSA). Enwau Baban Poblogaidd. 2017.