Beth yw'r gwahaniaeth rhwng babanod, babanod newydd-anedig, babanod a phlentyn bach?

Yn nodweddiadol, gellid defnyddio'r term "babi" i gyfeirio at unrhyw blentyn o enedigaeth i 4 oed.

Fel arfer, mae newydd-anedig yn cyfeirio at fabanod o enedigaeth hyd at tua dau fis oed. Mae babanod yn fabanod o ddau fis i un mlwydd oed. Mae babanod yn fabanod o flwyddyn i bedair oed. Efallai bod gan eraill ddiffiniadau gwahanol o'r termau hyn. Er enghraifft, efallai y bydd rhai pobl yn ystyried bod plant bach yn 18 mis oed i 3 oed, a gellid ystyried bod 4-mlwydd oed yn preschooler.

Mae geiriadur Merriam-Webster yn dweud mai babi newydd ei anedig yn ddiweddar yw baban newydd-anedig ac nid yw'n rhoi terfyn uchaf i'r tymor. Mae'r geiriadur hefyd yn diffinio babanod yn blentyn yn ystod cyfnod cyntaf bywyd ond nid yw'n rhoi unrhyw oedran penodol. Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn diffinio baban newydd-anedig, neu anedig, fel baban dan 28 diwrnod oed.

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae plentyn bach yn cael ei ddiffinio'n ddosbarth yn blentyn sydd ond yn dysgu cerdded neu un sy'n toddles. Mae hyn yn aml tua un mlwydd oed. Nid oes diffiniad swyddogol o derfyn uchaf y plentyn bach. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o bobl yn ystyried bod diwedd y plentyn bach o gwmpas yr amser y mae plentyn yn barod i drosglwyddo i fod yn gyn-ysgol.

Ar gyfer Rhieni Disgwyliedig neu Rieni Anedig-anedig

I Rieni Babanod

Ar gyfer Rhieni Plant Bach