Sut i Wneud Bwyd Babi yn y Cartref

Trwy wneud eich bwyd eich hun gartref, gallwch arbed arian a byddwch bob amser yn gwybod yn union beth sy'n mynd i mewn i gorff eich babi. Bydd bwydydd a baratowyd gartref yn para yn eich rhewgell tua mis.

Y Broses

 1. Golchwch yn drylwyr unrhyw lysiau neu ffrwythau newydd yr ydych wedi'u prynu yn yr adran cynnyrch i gael gwared â baw a phlaladdwyr posibl.
 2. Steam neu berwi'r ffrwythau neu'r llysiau. Byddwch am i'r bwyd fod yn fyrlyd os yw'ch babi newydd ddechrau ar solidau. Os yw'ch babi wedi bod yn bwyta am ychydig fisoedd, gallwch goginio'r bwyd nes ei fod yn cael ei daflu'n hawdd gyda ffor i ganiatáu cysondeb trwchus.
 1. Purewch y bwyd mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd, neu broseswch â melin fwyd nes bod y bwyd yn cyrraedd y cysondeb cywir ar gyfer cam bwyta eich plentyn.
 2. Rhowch y bwyd i gael gwared ar unrhyw fyllau creigiog. Fel arall, cyn coginio bwyd, gallwch chi gael gwared ar y peels ar yr adeg honno er mwyn osgoi'r cam hwn.
 3. Rhowch y bwyd puro i fagiau ciwb iâ a gorchuddiwch â lapio plastig a'i le yn y rhewgell. Pan fydd y ciwbiau wedi'u rhewi, gallwch eu rhoi mewn bagiau clo sip neu gynhwysydd storio bwyd arall. Sicrhewch eich bod yn labelu gyda'r math o fwyd a'r dyddiad y cafodd ei baratoi.
 4. Pan fydd hi'n amser i'w fwyta, tynnwch gymaint o giwbiau ag sydd eu hangen arnoch ac yn caniatáu i daflu neu daflu yn y microdon.

Cynghorau

 1. Mae ffrwythau a llysiau ffres bob amser yn well, ond gallwch chi hefyd ddefnyddio rhew neu tun. Mae ffrwythau tun yn arbennig o dda i'w defnyddio pan fo ffrwythau ffres y tu allan i'r tymor.
 2. Pan fydd eich babi yn dechrau bwyta solidau, cofiwch gyflwyno dim ond un bwyd ar y tro i adnabod alergeddau posibl. Wrth i'ch plentyn fynd yn hŷn a'ch bod yn gwybod pa fwydydd sydd wedi cael eu goddef yn dda, gallwch chi ddechrau cyfuno dau neu dri ffrwythau neu lysiau gwahanol gyda'i gilydd.
 1. Defnyddiwch ychydig o ychwanegion megis halen, siwgr neu gadwolion. Nid oes angen i'ch babi, a gall rhai fel sudd lemwn achosi adwaith alergaidd mewn babanod ifanc iawn.
 2. Nid oes angen stemio neu goginio rhai ffrwythau, megis ffrwythau kiwi a bananas.
 3. Mae rhai ffrwythau a llysiau da i ddechrau gyda nhw yn afalau, eirin, gellyg, bricyll, melysys, bananas, moron, pys, ffa gwyrdd, sboncen cnau bach, a thatws melys.