Adolygiad Pecyn Chwilota Plant Bach Passports

Mae Little Passports yn dod ag astudiaethau cymdeithasol yn fyw

Mae Little Passports wedi creu profiad dysgu unigryw a chyffrous i blant a fydd yn eu cadw yn gofyn "A gaf i bost?" bob mis o hyd. Mae'r dysgu yn dechrau o'r foment yr ydych yn agor y bocs ac yn gweld cês bach yn unig yn gofyn i chi gael ei archwilio.

Ar gyfer profion fy mhlentyn, daeth y wers gyntaf ar ffurf momentyn teachable. Ar ôl agor y bocs, dywedais, "Mae hynny'n edrych yn union fel y cymeradwyaeth y mae fy nhad-cu yn arfer ei ddefnyddio," a wrth gwrs, aeth ati i ddiffinio'r gair "valise." Oddi yno fe wnaethom drafod mewn pam nad yw cyfarpar yn edrych fel y rhai hen ffasiwn mwyach, ac nid ydym hyd yn oed wedi agor yr achos eto!

Dyna arwydd cynnyrch addysgol da - un sy'n annog trafodaeth a dysgu heb hyd yn oed geisio.

Beth sydd yn y Cerdyn Pasportau Bach?

Fe wnaeth fy mhrawf i blant edrych ar y pecyn archwilio cyntaf yn y World Edition. Roedd yn cynnwys popeth yr oedd angen i ni ddechrau ar ein taith rithwir o gwmpas y byd, gan gynnwys y cacen teithio lliwgar y cyfeiriwyd ati ynddo i gynnal yr holl gofroddion o'n teithio i ddod. Roedd hefyd yn cynnwys:

Oedran Targed ar gyfer Pasbortau Bach

Mae Little Passports yn marchnata eu tanysgrifiadau ar gyfer plant 5 i 12 oed, sy'n swnio fel ystod oedran eang iawn, ond pan edrychwch ar y tanysgrifiadau maent yn eu cynnig, mae'n gwneud synnwyr. Mae Little Passports yn cynnig dau fath gwahanol o danysgrifiadau: The World Edition ac The USA Edition.

Er bod y ddau danysgrifiad yn archwilio gwlad a / neu wladwriaeth bob mis, mae'r deunyddiau ar gyfer y World Edition yn fwy addas ar gyfer y grŵp oedran iau ac mae Argraffiad UDA yn darparu gweithgareddau mwy manwl sy'n fwy priodol i blant hŷn.

Sut mae Anghenion Dysgu yn cael eu Bodloni

Mae pecynnau antur misol Passports Little yn bodloni'r anghenion dysgu yn fwy nag unrhyw flwch tanysgrifio misol arall i blant. Er ei fod yn mynd i'r afael ag anghenion dysgu sgiliau mathemateg a darllen sylfaenol, mae'r ymagwedd unigryw o gymryd plant ar deithio rhithwir hefyd yn eu galluogi i archwilio sgiliau astudiaethau cymdeithasol , gan gynnwys:

Sylwadau gan Diffestwyr Kid

Roedd y profion plentyn yn caru'r cynnyrch hwn. Cafodd y profwr oedran cyn ysgol ei swyno gan y cês teithio ac roedd eisiau ei gario ym mhob man. Cymerwyd y profwr plentyn 10-mlwydd oed â map y byd yn fawr iawn.

Roedd am ei hongian ar unwaith, dod o hyd i bob gwlad yr oedd wedi clywed amdano ac yna'n ymchwilio i wybodaeth am wledydd oedd yn newydd iddo.

Bottom Line

Mae Passports Bach wedi taro rhywbeth arbennig gyda'u pecynnau antur byd-eang. Nid yw'n hawdd gwneud daearyddiaeth a diwylliant yn hwyl, ond mae Passport Bach wedi ei wneud a'i wneud yn dda.

Gyda nifer o wahanol opsiynau tanysgrifio a phrisiau sydd ar gael, mae Little Passports hefyd yn gadael i rieni weld pa rifyn sydd orau ar gyfer anghenion eu plentyn a pha danysgrifiad fydd yn cyd-fynd â'u cyllideb.

Ewch i Eu Gwefan

Datgeliad: Darparwyd samplau adolygu gan y gwneuthurwr. Am fwy o wybodaeth, gweler ein Polisi Moeseg.