Sut i Gael Prawf Beichiogrwydd Am Ddim

Ble alla i gael prawf beichiogrwydd am ddim?

Unwaith y byddwch chi'n meddwl eich bod chi'n feichiog, fel arfer, rydych chi eisiau gwybod yn awr. Y drafferth yw, gall profion beichiogrwydd a brynir gan storfeydd, ac yn llai costus, barhau i gostio mwy nag sydd gennych yn eich waled. Nid yw prawf beichiogrwydd am ddim yn anodd dod i mewn mewn llawer o ddinasoedd. Mae gennych ychydig o leoliadau i chwilio am brawf beichiogrwydd am ddim . Mae'r mwyafrif helaeth yn gwneud profion beichiogrwydd wrin .

Lle Ble Cewch Chi Brawf Beichiogrwydd Am Ddim

Wonder lle y gallwch gael prawf beichiogrwydd am ddim? Dyma rai enghreifftiau o leoedd a all gynnig prawf beichiogrwydd am ddim yn eich ardal chi:

Pa Strings sydd ynghlwm wrth Brawf Beichiogrwydd am Ddim

Dim ond oherwydd bod rhywbeth yn dweud yn rhad ac am ddim, nid yw'n golygu ei bod yn rhad ac am ddim.

Efallai y bydd llinynnau ynghlwm wrth y prawf. Gall hyn fod yn bachau i'ch helpu i dderbyn eich gofal cyn-geni gyda'r lleoliad a gafodd eich prawf, neu gyfle i roi gwybodaeth i chi am feichiogrwydd a allai fod yn gywir neu beidio. (Gofynnwch a yw'r person sy'n gofalu amdanoch chi'n wirfoddolwr neu'n weithiwr meddygol proffesiynol cyflogedig fel meddyg neu nyrs sydd â hyfforddiant mewn beichiogrwydd gan brifysgol neu ysgol achrededig.)

Beth os ydych chi angen Prawf Beichiogrwydd Gwaed?

Efallai y bydd adegau pan fydd angen prawf beichiogrwydd gwaed. Yn nodweddiadol, mae hyn mewn achosion lle mae rhai cymhlethdodau neu gwestiynau nad ydynt yn cael eu hateb. Er enghraifft, os yw'ch ymarferydd o'r farn eich bod yn cael gormaliad neu efallai y bydd gennych feichiogrwydd ectopig (tiwban), efallai y bydd angen i chi gael prawf gwaed. Fel rheol, nid yw prawf gwaed untro yn rhoi cymaint o wybodaeth â'ch meddyg neu fydwraig. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ddychwelyd mewn ychydig ddyddiau i gael y prawf gwaed dro ar ôl tro. Yma maen nhw'n monitro eich lefelau hCG, dyma gonadotropin chorionig dynol, yr hormon beichiogrwydd.

Faint o Gost yw Pris Prawf Beichiogrwydd?

Os na allwch ddod o hyd i brawf beichiogrwydd am ddim, mae yna wastad yn talu am un. Gallwch gael prawf beichiogrwydd am gyn lleied â doler yn y siopau doler lawer.

Rwy'n annog unrhyw un o oedran plant neu hyd yn oed yn meddwl am feichiog yn cadw rhai o'r profion beichiogrwydd rhad hyn yn eu cabinet meddygaeth. Yna, mae gennych brofiad defnyddiol pan fyddwch chi'n meddwl bod angen un arnoch, heb orfod mynd i brynu un pan fo arian yn dynn neu na allwch ddod i'r siop. Er eu bod yn dod i ben, fel arfer mae'n flynyddoedd cyn y dyddiad dod i ben. Mae profion siopau cyffuriau rheolaidd yn rhedeg tua $ 12-15 ar gyfer prawf unigol a dim ond ychydig ddoleri am ddau becyn.