Beth yw'r Moro Reflex?

Mae adwaith Moro, a adwaenir hefyd fel yr adlewyrchiad tymhorol, yn ymateb anwirfoddol sydd ar hyn o bryd adeg ei eni ac fel arfer yn diflannu rhwng 3 a 6 mis oed. Mae'r adwaith yn digwydd pan fo baban yn cael ei synnu gan sŵn uchel neu ysgogiad amgylcheddol arall neu'n teimlo ei fod ef neu hi yn cwympo. Mae'r adwaith yn achosi'r babi i ymestyn y breichiau, coesau a bysedd a bwa'r cefn.

Mae arbenigwyr yn awgrymu bod yr adlewyrchiad Moro wedi datblygu i helpu i gadw babanod yn nes at ffigurau amddiffynnol ac i osgoi cwympo. Gall diffyg ymateb adfer Moro mewn babanod ifanc ddangos problemau clywedol, anhwylder y system gyfarpar, neu anhwylder sy'n effeithio ar y system nerfol ganolog.

Pam y mae Seicolegwyr â diddordeb yn yr Moro Reflex?

Mae adwaith Moro yn sicr yn ddiddorol, ond pam ei fod o ddiddordeb i seicolegwyr? Wrth ymdrechu i ddeall datblygiad dynol, mae seicolegwyr yn aml yn dechrau trwy edrych ar yr hyn y gall babanod ei wneud ac na allant ei wneud. Ni all babanod ifanc iawn droi drosodd, bwydo eu hunain, neu hyd yn oed ddal eu pennau eu hunain. Wrth archwilio gallu meddyliol babanod, mae seicolegwyr yn canolbwyntio ar archwilio beth y gallant ei wneud a sut maent yn ymateb i ysgogiadau gwahanol yn yr amgylchedd.

Drwy edrych ar rai o'r adweithiau babanod addasol megis yr adlewyrchiad Moro, yr adfywio gwreiddio a'r adwaith grasio, gall ymchwilwyr ddeall yn well sut mae babanod yn ymateb i'r byd o'u hamgylch.

Mwy o Ddiffinniadau Seicoleg: Y Geiriadur Seicoleg

Cyfeiriadau

Berk, LE (2009). Datblygiad Plant (8fed ganrif). Boston: Pearson. ISBN 978-0-205-61559-9.

Kalat, JW, & Shiota, MN (2007). Emosiwn. Belmont, CA: Thompson a Wadsworth.