A yw Brechlynnau wedi'u Gwneud yn Tsieina?

Q & A Pediatrig Arbenigol

Mae'n hawdd deall y pryder am yr holl adroddiadau am broblemau gyda theganau, bwyd anifeiliaid anwes a chynhyrchion eraill a wneir yn Tsieina, gan fod yna lawer o gynhyrchion a gofnodwyd yn Tsieina, gan gynnwys:

Nid ydym yn clywed am y mathau hyn o ail-adrodd yn aml. Still, mae llawer ohonom yn cofio straeon am fwyd babi yn Tsieina a oedd yn cynnwys melamîn, felly mae'n ddealladwy i fod yn bryderus.

A yw Brechlynnau wedi'u Gwneud yn Tsieina?

Wel, mae rhai brechlynnau sy'n cael eu defnyddio yn Tsieina yn ôl pob tebyg yn cael eu gwneud yn Tsieina, ond gallwch gael sicrwydd nad yw'r rhai a ddefnyddir yn yr Unol Daleithiau.

Er na wneir llawer o frechlynnau yn yr Unol Daleithiau bellach, mae'r brechlynnau yn yr Atodlen Imiwneiddio Plentyndod yn yr Unol Daleithiau flynyddol yn cael eu gwneud mewn gwledydd lle gall y FDA fonitro proses weithgynhyrchu'r brechlynnau am ansawdd a diogelwch yn fanwl.

Er enghraifft, mae Rotarix, y brechlyn rotavirus a gymeradwywyd ym mis Ebrill 2008 gan y FDA, wedi'i gynhyrchu gan GlaxoSmithKline Biologicals yn Rixensart, Gwlad Belg.

Ble Y Gwneir Ein Brechlynnau?

Os nad Tsieina, yna ble mae ein brechlynnau'n cael eu gwneud?

Hyd yn oed IXIARO, brechlyn Enseffalitis Siapan, a ddefnyddir yn bennaf pan fydd pobl yn teithio i ardaloedd y byd lle mae Enseffalitis Siapan yn broblem, yn cael ei wneud yn y DU. Gwneir arall, JE-VAX, yn Japan.

Defnyddir y rhan fwyaf o'r brechlynnau eraill yn yr Unol Daleithiau yn Ffrainc, Canada, Gwlad Belg, yr Almaen, neu'r Unol Daleithiau, gan gynnwys:

Mae'r FDA yn nodi bod brechlynnau "yn cael eu harchwilio'n fanwl ar gyfer eu heffeithiolrwydd a'u diogelwch" a bod y FDA yn ei gwneud yn ofynnol i weithgynhyrchwyr brofi samplau brechlyn o bob lot ac "yn cynnal profion ar ei ben ei hun."

Ffynonellau:

FDA. Past Dannedd Halogedig o Tsieina Cwestiynau Cyffredin.

FDA. Cofio Bwyd Anifeiliaid Anwes / Cwestiynau a Ofynnir yn Aml i Fwyd Anifeiliaid Halogedig.

Taflen Ffeithiau FDA. Mae brechlynnau'n darparu Diogelu Effeithiol a FDA yn Sicrhau Eu bod yn Ddiogel.

Canolfan Gweinyddu Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau ar gyfer Gwerthuso ac Ymchwil Biolegau. Brechlynnau Trwyddedig ar gyfer Imiwneiddio a Dosbarthu yn yr Unol Daleithiau.

Canolfan Gweinyddu Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau ar gyfer Gwerthuso ac Ymchwil Biolegau. Brechlynnau Trwyddedig ar gyfer Imiwneiddio a Dosbarthu yn yr Unol Daleithiau gyda Dogfennau Cefnogol.