Enwau Babanod Alaskan

Yr enwau mwyaf poblogaidd o 1960-2016

Alaska oedd un o'r datganiadau olaf i ddod yn rhan o'r Unol Daleithiau, ond gallwch weld o'i ddata genedigaethau ei fod yn ymfalchïo ar ofalu am y poblogaethau bregus hyn. Mae ganddo un o'r cyfraddau c-adran isaf yn yr Unol Daleithiau, yn ogystal â chyfradd darparu isel iawn cyn hyn .

Mae enwau babanod yn amrywio'n rhanbarthol, ac yn wyllt ar hynny. Weithiau, byddwch yn edrych ar y data a gweld nad oes gan yr un o'r wladwriaethau unigol yr enwau mwyaf poblogaidd yn y wlad fel eu prif enwau - cyffyrddiadau swynol o ranbarthiaeth.

Mae enwau babanod Alaskan yn adlewyrchu eu rhan o'r wlad. Enghraifft wych yw'r ffaith bod Aurora wedi bod yn enw poblogaidd i ferch . Ni fyddech o reidrwydd yn gweld hynny yn yr un rhifau mewn gwladwriaeth wahanol. Cymerwch daith trwy enwau babanod poblogaidd diweddar Alaskan a'r rhai o ddegawdau yn y gorffennol.

Cofiwch pryd bynnag y byddwch chi'n penderfynu beth i enwi'ch babi i gymryd i ystyriaeth bethau fel enwau posib a chyfuniadau cychwynnol a allai arwain at brawf yn y dyfodol. Nid ydych chi am i'ch plentyn orfod delio â bwlis yn erydu ei hunan-barch.

2016

Enwau Merched Babanod:

 1. Emma
 2. Olivia
 3. Amelia
 4. Charlotte
 5. Sophia

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Liam
 2. Oliver
 3. James
 4. William
 5. Joseph

2015

Enwau Merched Babanod:

 1. Olivia
 2. Emma
 3. Aurora
 4. Ava
 5. Amelia

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Liam
 2. Noah
 3. James
 4. William
 5. Oliver

2014

Enwau Merched Babanod:

 1. Emma
 2. Olivia
 3. Sophia
 4. Aurora
 5. Isabella

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Liam
 2. James
 3. Noah
 4. Wyatt
 5. Gabriel

2013

Enwau Merched Babanod:

 1. Emma
 2. Sophia
 3. Abigail
 4. Isabella
 5. Olivia

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Liam
 2. William
 3. Mason
 4. Noah
 5. Wyatt

2012

Enwau Merched Babanod:

 1. Emma
 2. Sophia
 3. Olivia
 4. Abigail
 5. Ava

Enwau Bachgen Babanod:

 1. James
 2. Ethan
 3. Liam
 4. Gabriel
 5. Jacob

2011

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Mason
 2. James
 3. William
 4. Liam
 5. Ethan

Enwau Merched Babanod:

 1. Olivia
 2. Emma
 3. Isabella
 4. Madison
 5. Sophia

2010

Enwau Bachgen Babanod:

 1. William
 2. James
 3. Logan
 4. Michael
 5. Jacob
 6. Ethan
 7. Alexander
 8. Elijah
 9. Joshua
 10. Liam

Enwau Merched Babanod:

 1. Sophia
 1. Emma
 2. Isabella
 3. Olivia
 4. Ava
 5. Abigail
 6. Elizabeth
 7. Grace
 8. Madison
 9. Chloe

2009

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Michael
 2. Ethan
 3. Logan
 4. Samuel
 5. Elijah
 6. James
 7. Joseph
 8. William
 9. David
 10. Gabriel

Enwau Merched Babanod:

 1. Isabella
 2. Sophia
 3. Olivia
 4. Abigail
 5. Ava
 6. Emma
 7. Madison
 8. Chloe
 9. Emily
 10. Elizabeth

2008

Enwau Bachgen Babanod:

 1. James
 2. Jacob
 3. Michael
 4. Ethan
 5. Tyler
 6. Aiden
 7. Joshua
 8. Joseph
 9. Noah
 10. Matthew

Enwau Merched Babanod:

 1. Emma
 2. Ava
 3. Abigail
 4. Sophia
 5. Emily
 6. Isabella
 7. Olivia
 8. Elizabeth
 9. Madison
 10. Alyssa

2007

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Aiden
 2. Logan
 3. Alexander
 4. Ethan
 5. Jacob
 6. William
 7. Michael
 8. Tyler
 9. Noah
 10. James

Enwau Merched Babanod:

 1. Isabella
 2. Madison
 3. Ava
 4. Abigail
 5. Emily
 6. Emma
 7. Sophia
 8. Olivia
 9. Alyssa
 10. Hannah

2006

Enwau Bachgen Babanod:

 1. James
 2. Jacob
 3. Michael
 4. Andrew
 5. Ethan
 6. Logan
 7. Benjamin
 8. Alexander
 9. William
 10. Aiden

Enwau Merched Babanod:

 1. Emma
 2. Emily
 3. Madison
 4. Isabella
 5. Ava
 6. Elizabeth
 7. Hannah
 8. Olivia
 9. Sophia
 10. Abigail

2005

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Ethan
 2. Jacob
 3. Joshua
 4. Michael
 5. Joseph
 6. William
 7. Benjamin
 8. John
 9. Logan
 10. Elijah

Enwau Merched Babanod:

 1. Madison
 2. Emma
 3. Emily
 4. Isabella
 5. Samantha
 6. Hannah
 7. Abigail
 8. Olivia
 9. Elizabeth
 10. Grace

2000

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Michael
 2. Jacob
 3. William
 4. Joshua
 5. James
 6. Andrew
 7. Brandon
 8. Matthew
 9. Zachary
 10. Daniel

Enwau Merched Babanod:

 1. Hannah
 2. Madison
 3. Emily
 4. Sarah
 5. Ashley
 6. Anna
 7. Elizabeth
 8. Emma
 9. Alyssa
 10. Jessica

1995

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Michael
 2. Jacob
 3. Brandon
 4. Tyler
 5. Matthew
 6. Daniel
 7. Joshua
 8. Austin
 9. John
 10. Christopher

Enwau Merched Babanod:

 1. Samantha
 2. Jessica
 3. Sarah
 4. Ashley
 5. Hannah
 6. Emily
 7. Amanda
 8. Kayla
 9. Megan
 10. Iorddonen

1990

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Michael
 2. Christopher
 3. Joshua
 4. Matthew
 5. David
 6. Andrew
 1. James
 2. Jacob
 3. Daniel
 4. Ryan

Enwau Merched Babanod:

 1. Jessica
 2. Ashley
 3. Amanda
 4. Llydaw
 5. Samantha
 6. Sarah
 7. Megan
 8. Rachel
 9. Jennifer
 10. Elizabeth

1985

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Michael
 2. Christopher
 3. Joshua
 4. Matthew
 5. Daniel
 6. Ryan
 7. David
 8. John
 9. James
 10. Andrew

Enwau Merched Babanod:

 1. Jessica
 2. Jennifer
 3. Amanda
 4. Sarah
 5. Ashley
 6. Stephanie
 7. Nicole
 8. Elizabeth
 9. Grug
 10. Megan

1980

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Michael
 2. Christopher
 3. James
 4. Joshua
 5. John
 6. Robert
 7. David
 8. Matthew
 9. Jason
 10. Justin

Enwau Merched Babanod:

 1. Jessica
 2. Jennifer
 3. Sarah
 4. Amanda
 5. Melissa
 6. Grug
 7. Michelle
 8. Amber
 9. Rebecca
 10. Erin

1970

Enwau Bachgen Babanod:

 1. Michael
 2. John
 3. David
 4. James
 5. Robert
 6. Christopher
 7. William
 8. Richard
 9. Thomas
 10. Eric

Enwau Merched Babanod:

 1. Jennifer
 2. Michelle
 3. Kimberly
 4. Lisa
 5. Mary
 6. Shannon
 7. Julie
 8. Angela
 9. Dawn
 10. Grug

1960

Enwau Bachgen Babanod:

 1. David
 2. Michael
 3. Robert
 4. John
 5. James
 6. Mark
 7. Richard
 8. William
 9. Steven
 10. Thomas

Enwau Merched Babanod:

 1. Mary
 2. Linda
 3. Karen
 4. Debra
 5. Susan
 6. Elizabeth
 7. Sandra
 8. Patricia
 9. Donna
 10. Cindy

> Ffynonellau:

> Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau (CDC). Stats o Wladwriaeth Alaska: 2015. Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ystadegau Iechyd. Diweddarwyd Mawrth 30, 2017.

> Gweinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol. Enwau Baban Poblogaidd Yn ôl y Wladwriaeth: Alaska. Rhagfyr 8, 2017.