Pryd i Switch From Baby Fformiwla i Llaeth

Mae llawer o rieni yn aml yn awyddus i wneud y switsh o fformiwla babi i laeth llaeth am un rheswm neu'r llall - cost fformiwla, i ddathlu carreg filltir newydd, beth bynnag. Fodd bynnag, ni fyddwch eisiau gwneud y cam hwnnw nes eich bod wedi siarad â'ch pediatregydd am ddatblygiad corfforol ac anghenion iechyd eich babi .

Gwneud y Newid

Wedi dweud hynny, y rheol bawd yw na ddylech ystyried gwneud y newid o fformiwla babanod i laeth buwch gyfan nes bod eich babi o leiaf 12 mis oed.

Er nad yw'n bryder aros yn hirach i wneud y switsh, peidiwch â newid cyn i'ch babi gael ei ben-blwydd cyntaf.

Pam mae hynny? Wel, ychydig iawn o resymau (a llawer o ymchwil feddygol) sy'n cefnogi'r meincnod datblygu hwnnw. Ar gyfer un, mae gan fabanod fwy o anhawster wrth dreulio proteinau llaeth buwch. Yn ogystal, mae llaeth buwch yn cynnwys symiau mwy o sodiwm, potasiwm a chlorid na'r hyn sy'n briodol ar gyfer maeth babi, a gall gormod o'r maetholion hynny bwysleisio arennau eich babi. Ac yn olaf, nid yw llaeth buwch mor gyfoethog o ran maetholion a mwynau eraill sy'n eithaf angenrheidiol ar gyfer eich un bach, fel fitamin E, sinc a haearn. Mae'r rhain i gyd yn dda iawn, yn resymau cadarn i ddal llaeth buwch tan o leiaf ar ôl 1 oed.

Fformiwlâu Plant Bach: Angenrheidiol neu Ddim?

O ran fformiwlâu bach bach, unwaith eto, byddwch am gael syniad eich pediatregydd a yw hynny'n opsiwn da i'ch babi.

Mae angen i chi wybod nad yw'r fformiwlâu bach bach wedi dangos bod ganddynt fuddion iechyd unigryw, er nad ydynt wedi dangos eu bod yn niweidiol naill ai.

Bwydo ar y Fron a Llaeth Buchod

Er bod Academi Pediatrig America yn argymell bwydo ar y fron hyd at o leiaf un mlwydd oed, maent yn cydnabod bod gan fwydo o'r fron i flynyddoedd bach bach fanteision iechyd ac iechyd.

Os yw'ch babi yn parhau i nyrsio 3 i 4 gwaith y dydd, efallai na fydd angen maeth i chi gyflwyno llaeth buwch. Unwaith eto, byddwch yn siŵr o siarad â'ch pediatregydd am eich cynlluniau.

> Ffynhonnell:

Pwyllgor Academi Pediatrig America ar Maeth: Defnydd llaeth buwch cyfan yn ystod babanod. Pediatreg. 1992 Mehefin; 89 (6 Pt 1): 1105-9.