Sut i Newid Diaper

Mae'r cyfarwyddiadau hyn ar sut i newid diaper yn unig i chi os ydych chi erioed wedi gofyn eich hun, "Mae'r tabiau yn mynd yn y cefn, dde?" Sylwch fod y wybodaeth hon wedi'i neilltuo'n benodol ar gyfer rhieni sy'n defnyddio neu'n cynllunio i ddefnyddio diapers tafladwy.

Anhawster: Hawdd

Amser Angenrheidiol: amhenodol

Dyma sut:

 1. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch i newid diaper.
 1. Lleych eich babi ar ei gefn ar yr wyneb sy'n newid. Os ydych chi'n defnyddio tabl sy'n newid, argymhellir defnyddio'r strapiau diogelwch.
 2. Dadlwch y tabiau diaper. Gallwch godi gwaelod eich plentyn oddi ar y diaper trwy gafael ar ei ankles a'i godi'n ofalus. Os oes llawer o symudiad coluddyn yn bresennol, efallai y byddwch am ddefnyddio hanner uchaf y diaper er mwyn ei ysgubo'n ysgafn tuag at hanner isaf y diaper. Os ydych chi'n newid merch, gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn sychu o flaen i gefn i helpu i atal heintiau.
 3. Sleidwch y diaper i ffwrdd o'r babi a'r lle gerllaw, ond y tu allan i'r babi.
 4. Os yw eich babi yn newydd-anedig, byddwch chi eisiau glanhau'r ardal yn drylwyr gyda naill ai peli cotwm a dŵr cynnes neu gyda gwely golchi babanod gwlyb. Gall pibellau, yn enwedig y rhai sy'n cynnwys alcohol, achosi brechiadau a llidiau nes bod y plant oddeutu dau fis oed.
 5. Rhowch unrhyw gyflenwadau glanhau tafladwy a ddefnyddiwyd ar ben y diaper sydd wedi'u heschuddio.
 1. Sleidiwch diaper glân o dan waelod eich babi gan sicrhau bod y tabiau ar y gyfran sydd o dan waelod eich plentyn. Mae gan y rhan fwyaf o diapers heddiw farciau neu gymeriadau lliwgar sy'n nodi blaen y diaper.
 2. Cyn cau'r diaper, cymhwyso un ointmentau neu hufenau y mae eich meddyg wedi eu hargymell ar gyfer brechiadau. Bydd gwneud y cam hwn ar ôl i chi osod y diaper newydd o dan eich babi eich helpu i orfod glanhau unedau ar y wyneb sy'n newid, a all weithiau fod yn anodd.
 1. Caewch y diaper newydd trwy dynnu'r blaen dros ei bol ac yn tynnu'r tabiau ar agor ac o gwmpas i'r wyneb glymu. Os nad ydych chi'n defnyddio diapers newydd-anedig yn torri'n arbennig, sicrhewch eich bod yn plygu'r diaper i lawr er mwyn osgoi llid y stwmp naw.
 2. Gwaredu hen ddiaper trwy dapiau lapio o gwmpas a sicrhau bagiau mewnol os dymunir.
 3. Golchwch wyneb a dwylo newidiol. Mae'r cam hwn yn arbennig o bwysig os yw'ch babi yn sâl, er mwyn osgoi ail-halogi.

Awgrymiadau:

 1. Dilynwch gyfarwyddiadau eich meddyg wrth ofalu am enwaediad iacháu.
 2. Cymerwch ofal i beidio â gwneud y diaper yn rhy dynn. Rydych chi eisiau osgoi gollyngiadau, fodd bynnag, gall diaper rhy dynn achosi pwysau ar stumog eich baban gan ei gwneud hi'n fwy tebygol o ysgogi. Mae hyn yn arbennig o wir ar ôl bwydo.
 3. Os oes brech ar eich babi nad yw'n ymddangos ei bod yn clirio ar ôl ychydig ddyddiau, neu os ymddengys ei fod mewn llawer o boen ac mae ganddi groen sy'n goch ac yn amrwd, edrychwch â'ch darparwr gofal iechyd ar unwaith.
 4. Os ydych chi'n defnyddio tabl sy'n newid, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r strapiau diogelwch bob tro. Hyd yn oed wrth ddefnyddio'r strapiau, peidiwch byth â gadael plentyn heb oruchwyliaeth ar wyneb uchel.
 5. Nid yw rhai rhieni yn hoffi defnyddio tabl sy'n newid. Un arall i hyn yw defnyddio pad newidiol ar y llawr (tua $ 5 yn y rhan fwyaf o siopau disgownt). Mae'r rhain yn hawdd eu cuddio o dan soffa neu wely, a gallwch gadw basged addurnol gerllaw (ond allan o gyrraedd y babi) am newid cyflenwadau.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi: